14 października – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych