32 uzdolnionych Uczniów naszej szkoły!

19 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż wśród Stypendystów znalazło się aż 32 uzdolnionych Uczniów naszej szkoły!
Są to:
1) Natalia Sanecka, klasa I A – opiekun dydaktyczny Michał Zieliński
2) Julia Noga, klasa I A – opiekun dydaktyczny Michał Zieliński
3) Patrycja Krawczyk, klasa I A – opiekun dydaktyczny Michał Zieliński
4) Wiktoria Hyjek, klasa I B – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
5) Marlena Sasor, klasa I C – opiekun dydaktyczny Oliwia Krząstek
6) Gabriela Longosz, klasa I C – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
7) Daria Bajor, klasa I D – opiekun dydaktyczny Małgorzata Głodzik
8) Karolina Serafin, klasa I E – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
9) Bartosz Mroczek, klasa I F – opiekun dydaktyczny Oliwia Krząstek
10) Roksana Lis, klasa I G – opiekun dydaktyczny Joanna Trojak
11) Konrad Bugaj, klasa I G – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
12) Julia Gancarz, klasa I H – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
13) Aleksandra Dubiel, klasa I I – opiekun dydaktyczny Oliwia Krząstek
14) Alicia Divile, klasa I I – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
15) Michał Lewandowski, klasa I J – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
16) Kinga Jesionek, klasa I K – opiekun dydaktyczny Aneta Leś
17) Marcelina Pietruszka, klasa I K – opiekun dydaktyczny Aneta Leś
18) Martyna Stypa, klasa I K – opiekun dydaktyczny Aneta Leś
19) Katarzyna Klich, klasa I K – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
20) Aleksandra Klich, klasa I K – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
21) Emilia Król, klasa I L – opiekun dydaktyczny Elżbieta Pogoda
22) Magdalena Wrażeń, klasa I L – opiekun dydaktyczny Elżbieta Pogoda
23) Wiktoria Smoleń, klasa I L – opiekun dydaktyczny Elżbieta Pogoda
24) Przemysław Kubik, klasa II A – opiekun dydaktyczny Małgorzata Stryczek
25) Klaudia Dzióbek, klasa II A – opiekun dydaktyczny Małgorzata Stryczek
26) Krystian An Cisiński-Nguyen, klasa III A – opiekun dydaktyczny Oliwia Krząstek
27) Tomasz Dydo, klasa III A – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
28) Wiktoria Słąba, klasa III C – opiekun dydaktyczny Oliwia Krząstek
29) Oliwia Bańka, klasa III C – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
30) Magdalena Bernat, klasa III E – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
31) Anna Mądziel, klasa III E – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich
32) Iwona Hasek, klasa III E – opiekun dydaktyczny Katarzyna Klich

Stypendium jest przyznawane uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności, w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych (tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych) oraz uzyskują szczególne (lub inne) osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom oraz ich Opiekunom Dydaktycznym!