Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wystartowali w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs przeprowadzany został we współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu było między innymi: upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających  z nadmiernego rozwoju gospodarczego oraz  rozpropagowanie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski. Tematyka Konkursu nie wykraczała poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwalała na wzięcie udziału w zmaganiach konkursowych jak największej ilości młodzieży. Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu: teście konkursowym z zakresu ochrony środowiska lub w konkursie prac indywidualnych.

W części testowej naszą szkołę reprezentowały:

– Karolina Urban z klasy II c- wyróżniona dyplomem uznania,
– Paulina Pytel z klasy II b,

– Mirosława Skiba z klasy II e,

– Klaudia Ciskał z klasy II b,

– Natalia Bukowy z klasy II b,

– Joanna Słomba z klasy II b,

– Paulina Maziarz z klasy II b,

– Justyna Matuszek z klasy II b,

– Agnieszka Bury z klasy II b.

Prace indywidualne na konkurs przygotowały:

– Sylwia Ozimek z klasy II f- wyróżniona w etapie wojewódzkim,
– Sylwia Watracz z klasy II e- wyróżniona w etapie wojewódzkim,

– Elżbieta Bawoł z klasy II f,

– Aleksandra Dudek z klasy II f,

– Natalia Lipa z klasy II b,

– Edyta Niedźwiedź z klasy II b,

– Agata Kierys z klasy II g,

– Aneta Bator z klasy II f,

– Karolina Augustyn z klasy II b.

Opiekunem merytorycznym uczennic startujących w Konkursie jest nauczycielka biologii, mgr Anna Wałek- Sitko.

Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół, w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie w miesiącu październiku.

Coroczne podsumowanie Konkursu odbywa się z udziałem laureatów Konkursu na Wydziale Inżynierii i kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w miesiącu czerwcu.