ALBERTUS 2018

27 listopada w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” po raz 17. wręczone zostały Albertusy. Decyzją KAPITUŁY NAGRODY im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta w Mielcu do grona laureatów Stypendium ALBERTUSOWEGO dołączyła uzdolniona artystycznie Bernadetta Gałda, uczennica klasy III C (biologiczno-chemicznej).

Tradycją, zarówno nagrody jak i samej uroczystości, jest laudacja przygotowana dla laureata. W tej dedykowanej Beni (wygłosił ją pan Piotr Wyzga – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.)padły piękne słowa i wielkie komplementy o talencie, pasjach, pracowitości, inteligencji, wrażliwości, cierpliwości, uczciwości, gotowości do zaangażowania, optymizmie, otwartości, skromności, kulturze osobistej, ambicjach i fascynacji muzyką.

Warto również przywołać fakty: uczennica klasy klarnetu w PSM I i II st. w Mielcu, zaangażowana w działalność Orkiestry Dętej Szkoły Muzycznej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, uhonorowana w 27 konkursach – recytatorskich, wokalnych i instrumentalnych (w 12 z nich zwyciężyła), jej głos można usłyszeć na 15 płytach.
GRATULUJEMY, powtarzając za Laudatorem: wszystko, co najlepsze, przed Tobą, Beniu!