english version

| Aktualności | Stulecie | Szukaj | Redakcja |

Menu
Kontakt
I LO im. Stanisława Konarskiego
ul. Jędrusiów 1
39-300 Mielec
woj. podkarpackie
POLSKA

tel.: 77 315 77, 77 315 76
(kierunkowy 17)

konarski.mielec@op.pl
Linki
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku!
Dziennik intenetowy
Sonda
Jak oceniasz odświeżony wygląd naszej strony?
celująco
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
dopuszczająco
niedostatecznie

Archiwum sond
Rekrutacja
Rekrutacja


Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu informuje uczniów klas trzecich gimnazjum o dniu otwartym w I LO.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Dzień otwarty w I LO - 17 kwietnia 2010r (sobota) - godzina 09.00
 

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych z:

egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt
ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum przeliczonych na punkty maksymalnie 80 pkt
innych osiągnięć kandydata maksymalnie 20 pkt (świadectwo z wyróżnieniem i udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym sportach oraz ocena z zachowania)

 

Przeliczanie punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zajęcia edukacyjne i liczba punktów.

Ocena j. polski Przedmioty wyznaczone przez I LO (zależne od klasy, do której ubiega się kandydat)
celujący

20

20+20+20

bardzo dobry

16

16+16+16

dobry

12

12+12+12

dostateczny

8

8+8+8

dopuszczający

0

0

 

Punktowane przedmioty do poszczególnych klas:

klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna matematyka, j.angielski, informatyka lub fizyka
klasa prawnicza j.angielski, historia, wos
klasa biologiczno-chemiczna biologia, chemia, fizyka
klasa matematyczno-geograficzna matematyka, geografia, j.angielski
klasa językowa j.angielski, wos, j.niemiecki
klasa humanistyczna j.polski, historia, j.angielski

 

 


Co warto wiedzieć I LO...

 • Szkoła powstała w 1905 roku i jest najstarszą szkołą średnią w Mielcu
 • Jest jedną z 100 najstarszych szkół w Polsce
 • W gronie jej absolwentów byli m.in. Kazimierz Sabbat - prezydent RP na uchodźctwie, Władysław Jasiński "Jędruś" ", profesorowie wyższych uczelni, ludzie kultury, nauki, biznesu i polityki
 • Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wśród nich byli laureaci: ogólnopolskich olimpiad biologicznych, historycznych, wiedzy o społeczeństwie, olimpiady artystycznej, informatycznej. Również są laureaci ogólnopolskich konkursów: wiedzy o starożytności, konkursów matematycznych, recytatorskich, języka polskiego i języków obcych, poezji religijnej, piosenki angielskiej, wiedzy o społeczeństwie
 • Chór szkolny jest corocznym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Chórów
 • 98% absolwentów naszego Liceum zdobywa indeksy na wybranych kierunkach renomowanych uczelni
 • Uczniowie zdobywają międzynarodowe certyfikaty językowe zwalniające ich z egzaminu maturalnego
 • Uczniowie zdobywają certyfikat ECDL "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy"
 • Szkoła promuje uczniów zdolnych, którzy co roku nagradzani są stypendium Premiera RP
 • Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe oraz czytelnię multimedialną z komputerami multimedialnymi .Uczniowie mają dostęp do Internetu również w godzinach popołudniowych
 • Szkoła objęta jest stałą ochroną wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej i została sklasyfikowana jako najbezpieczniejsza
 • Młodzież objęta jest wieloma programami profilaktyki oraz specjalistycznym doradztwem w zakresie wyboru studiów i zawodu
 • W szkole prężnie funkcjonuje Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, redakcja pisma szkolnego, Szkolny Klub Sportowy
 • Organizowane są wycieczki, wyjazdy zagraniczne (Austria, Szkocja, Grecja, Francja) wymiana ze szkołą w Niemczech
 • Uczniowie naszej szkoły mają zapewnioną pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pedagog i psycholog szkolny dbają o rozwój kompetencji społecznych uczniów.

 

Koła zainteresowań


Szkolny klub europejski

European Club


Archiwum LOKawiarenka pod globusemPomoc dla Rutshuru

 


klasa wirtualna

virtual class

 


Wymiana Polsko-Niemiecka

 

 

 


Wycieczka do Ukrainy

 


Klub motocyklowy

Wyszukiwarka

Wpisz słowo:


Na czasie
Wtorek
23 stycznia 2018 r.
Dziś imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy - wyślij kartkę
Do wakacji pozostało ok. 153 dni
Cytat
Słynne cytaty:
Być albo nie być
W. Szekspir
Copyright © 2003-2018 I LO. All rights reserved.                                                        [logowanie]