Biblioteka

bibli

 

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli”.

Cicero (106 – 43 r. p.n.e.)

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 30220 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne i literatura popularno-naukowa. Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. W czytelni uczniowie mogą korzystać ze zbiorów na miejscu. Mieści się w niej również centrum multimedialne wyposażone w 5 komputerów ze stałym dostępem do Internetu, drukarki oraz skanera.

Historia biblioteki szkolnej I LO

Biblioteki internetowe

Nowości biblioteczne

Czasopisma

Zbiory audiowizualne

Multimedialne Centrum Informacyjne

Godziny otwarcia

Warsztaty artystyczne dla młodzieży

Bibliotekarz:
Elwira Przewoźnik