BLIŻEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Zgodnie z coroczną tradycją, klasa językowa 2b brała udział w zajęciach lingwistycznych na Wydziale Filologii Angielskiej WSIiZ w Rzeszowie w ostatnim dniu stycznia. Tym razem uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat kilku aspektów kultury Wielkiej Brytanii.

Pani Katarzyna Strzyżowska, lektorka j. angielskiego i promotorka prac dyplomowych z zakresu kulturoznawstwa, zinterpretowała pojęcie ”BRITISHNESS”, czyli tożsamości narodowej Brytyjczyków – aspektu bardzo aktualnego w obliczu BREXITU. Wykorzystując prezentację multimedialną, przypomniała również najważniejsze symbole Wielkiej Brytanii oraz pokazała przykłady nieprawdziwych stereotypów o mieszkańcach tego kraju.
Kolejne zajęcia polegały na konwersacji w języku angielskim – uczniowie poprzez zadawanie pytań do luk w tekście zapoznali się z tradycją jednego z najpopularniejszych festiwali muzycznych na świecie –GLASTONBURY FESTIVAL. Miłym akcentem kończącym lekcje było zaśpiewanie piosenki CAVE zespołu Mumford & Sons oraz wykonanie krótkiego quizu online z wykorzystaniem aplikacji KAHOOT.