Cedunis

p1

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Linki:
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
SWISS-CONTRIBUION

artykuł projektu CEDUNIS

artykuł projektu CEDUNIS

artykuł w hej.mielec

p1

I WARSZTATY

Pierwszego dnia warsztatów (3.02) zorganizowaliśmy spotkania z wszystkimi uczniami. Przedstawiciele Fundacji opowiadali o Fundacji i projekcie, prezentowali osiągnięcia ZAU z Leska i ogólnie przedstawiali młodzieży temat osób z dysfunkcją wzroku. Udało nam się zainteresować sporą grupę uczniów, pełnych zapału i chęci do pracy.

Drugiego dnia warsztatów (4.02) głównym punktem dnia były zajęcia w grupach, w trakcie których uczniowie zapoznali się z trzema tematami dotyczącymi osób niepełnosprawnych wzrokowo – były to czynności życia codziennego, technologie asystujące i brajl. Zajęcia były praktyczne, co pozwoliło młodzieży mocno się zaangażować. Dla utrwalenia zdobytych informacji przygotowywali scenki i plakaty.

Trzeci dzień (5.02) rozpoczęliśmy od wspólnego obejrzenia fragmentu filmu z audiodeskrypcją. Znów podzieliliśmy się na grupy i pracowaliśmy nad kolejnymi trzema tematami – były to następstwa funkcjonalne oraz pomoce optyczne i nieoptyczne, orientacja przestrzenna i grafika wypukła.

Na koniec, wspólnie z ZAU opracowaliśmy plan dalszych działań – udało się zebrać grupę pełną pomysłów i zaangażowania.

Galeria

p1

Zespół Aktywnych Uczniów przeprowadził w szkole tyflokampanię.

* – tyflografia

* – Alfabet Braille’a

 

„Jak nie należy postępować z osobą niewidomą”

 

p1

II WARSZTATY

24 i 25 marca odbyła się druga część warsztatów CEDUNIS- tym razem z tyflopedagogami, którzy wyjaśnili nam, jak można przygotować budynek szkolny do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od odmówienia naszych działań podjętych w ramach poprzedniej tyflokampanii m.in. o naszych występach na w czasie godzin wychowawczych, nagrywaniu filmików czy robieniu ulotek. Następnie wysłuchaliśmy uwag dotyczących technik „oszukiwania rzeczywistości” czyli sposobów operowania barwami i światłem tak, aby nie drażniły one osób słabowidzących. Zrozumieliśmy jak ciężko jest osobom z dysfunkcjami wzroku w codziennym życiu- oglądaliśmy zdjęcia miast w taki sposób jak oni. Żeby jeszcze lepiej przygotować się do zadań wyznaczonych na następny dzień dostaliśmy 30 minut na poruszanie się po szkole w symulatorach w znacznym stopniu ograniczających widzenie. Dzięki temu mogliśmy wykonać próbne adaptacje poszczególnych części naszej szkoły co można zobaczyć np. na drzwiach wejściowych czy schodach. Wzajemnie oceniliśmy naszą pracę. Drugi dzień warsztatów rozpoczęliśmy od krótkiego przypomnienia jak operować kolorami i natężeniem światła, po czym podzieliliśmy się na niewielkie grupy, które już chwilę później rozpoczęły projekty adaptacji przyznanych im miejsc- sal do nauki, schodów, boiska, szatni czy korytarzy. Gdy skończył się przewidywany na to czas wróciliśmy do sali aby kontynuować warsztaty w których towarzyszyli nam opiekunowie- pani pedagog Dorota Stańczyk oraz wicedyrektor Radosław Kluza. Na zakończenie warsztatów wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy przedstawić pozostałym uczniom to, czego sami się dowiedzieliśmy. Tym razem cała tyflokampania nie będzie prowadzona z takim rozmachem jak poprzednia, ale dzięki rozdzieleniu zadań pomiędzy Aktywnych Uczniów na pewno będzie równie przyjemna w odbiorze.

Galeria

p1

III WARSZTATY

W poniedziałek 14.04.2014r. odbyły się trzecie warsztaty naszego 33-osobowego Zespołu Aktywnych Uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu z Fundacją „CEDUNIS”. W warsztatach tych uczestniczyli Starosta Powiatu Mieleckiego pan Andrzej Bryła oraz starszy specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – pani Agnieszka Łubiarz. Celem wizyty gości było przekonanie ich, aby pomogli nam i doradzili, w jaki sposób zebrać potrzebne środki na realizację projektu adaptacji infrastruktury szkoły do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących. Na początku uroczyście powitaliśmy naszych gości i przedstawiliśmy inicjatorów projektu z Warszawy – panią prezes dr Joannę Witczak-Nowotną, panią wiceprezes dr Małgorzatę Paplińską, jedną z wolontariuszek – panią Aleksandrę Balińską, a także dyrektora I LO, pana Janusza Świętonia i naszych opiekunów – wicedyrektora Radosława Kluzę i panią pedagog Dorotę Stańczyk. Następnie przeszliśmy do omówienia działań wolontariatu. Opowiedzieliśmy, jakie zadania realizuje „CEDUNIS” oraz jak wygląda nasza współpraca z fundacją. Goście zobaczyli prezentację multimedialną ze zdjęciami części pomieszczeń odpowiednio zaadaptowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Przedstawiliśmy im także wstępne plany adaptacji infrastruktury naszej szkoły przygotowane przez Zespół Aktywnych Uczniów. Aby lepiej zrozumieć sytuację osób słabowidzących i niewidomych, nasi goście oraz dyrekcja szkoły, wzięli udział w małym eksperymencie. Założyli oni specjalne gogle – symulatory osłabionego widzenia i obejrzeli w nich naszą szkołę. Wśród oglądanych miejsc były też takie, które zaadaptowaliśmy do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku na poprzednich, marcowych warsztatach. Opowiadaliśmy też o problemach ludzi niewidomych i słabowidzących, o przeprowadzonej przez nas w szkole tyflokampanii, a także o wartościach i wiedzy, jakie zostawiła ona w nas i naszych kolegach oraz koleżankach z innych klas. Już na samym końcu spotkania zapytaliśmy gości, jakie są szanse na to, że nasz projekt będzie zrealizowany i skąd możemy pozyskać środki na to przedsięwzięcie. Staraliśmy się przekonać naszych gości, że warto zwrócić uwagę na problemy osób z dysfunkcją wzroku, ale przede wszystkim, że dofinansowanie projektu adaptacji infrastruktury naszego liceum jest bardzo potrzebne. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od pana starosty, była bardzo rozbudowana. Dostaliśmy wiele porad, jak możemy znaleźć źródła dofinansowania np. współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Przemowa pana starosty napełniła nas dumą, bo pozytywnie wypowiadał się o naszym przedsięwzięciu, oraz nadzieją, że nasze wysiłki nie pójdą na marne, że jest szansa na dalszy rozwój naszej szkoły pod względem usuwania barier architektonicznych i edukacyjnych dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Efektem naszej pracy i spotkania z gośćmi jest przygotowana przez nas petycja do Starostwa Powiatu oraz plan zebrania pod nią możliwie największej liczby podpisów wśród uczniów naszej szkoły i wśród mieszkańców Mielca. Następnym zaplanowanym przez nas krokiem jest złożenie petycji wraz z podpisami w siedzibie Starostwa.
Dzięki spotkaniu z gośćmi ze Starostwa Powiatowego w Mielcu nabraliśmy pewności, że chcieć to móc!

Galeria

p1

CEDUNIS – podsumowanie projektu

Fundacja na rzecz Centrum Edukacyjnego dla uczniów niewidomych i słabowidzących CEDUNIS zaprosiła I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu oraz dwie szkoły: z Leska i Przeworska do realizacji projektu o nazwie „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca.” Projekt ten rozpoczął się 1 IX 2013 r., a został zakończony 9 VI 2014 podczas uroczystej konferencji w Zespole Szkół w Przeworsku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Podkarpacki Kurator Oświaty – Jacek Wojtas, dyrektor oddziału PEFRON w Rzeszowie – Maciej Szymański, przedstawiciele starostw Leska, Przeworska i Mielca, a także dyrektorzy szkół, opiekunowie zespołów oraz sami uczniowie. Starostwo Powiatowe w Mielcu reprezentowała Agnieszka Łubiarz – starszy specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, a szkołę – dyrektor Janusz Świętoń. Opiekunami grupy byli: pedagog Dorota Stańczyk oraz wicedyrektor I LO – Radosław Kluza. Zespół Aktywnych Uczniów liczący 33 osoby, w sposób szczególny reprezentowali liderzy: Jowita Wach (II d) i Jakub Karwacki (I c), którzy przedstawili osiągnięcia Konarskiego. Ważnego wsparcia dla podjętych inicjatyw udzieliła także absolwentka szkoły – Roksana Hajduk. Roksana, będąc osobą niewidomą, przekazała uczestnikom projektu wiele praktycznych wskazówek. Przygotowała także, pod opieką swojej polonistki Małgorzaty Stryczek, krótki recital poezji śpiewanej.
Projekt, który dobiegł końca, obejmował 24 godziny wykładów i warsztatów z przedstawicielami fundacji oraz pracę uczniów na rzecz społeczności Mielca w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy o dysfunkcjach wzroku i adaptacji wybranych miejsc pod kątem osób słabowidzących i niewidomych. Naturalną konsekwencją tych działań było stworzenie planu przystosowania infrastruktury szkoły oraz napisanie i złożenie na ręce Starosty Powiatu Mieleckiego, Andrzeja Chrabąszcza, petycji z prośbą o dofinansowanie zmian adaptacyjnych. Spośród trzech szkół prezentujących swoje osiągnięcia, I LO okazało się najbardziej aktywną i kreatywną grupą, o czym świadczyły liczne podziękowania i gratulacje ze strony organizatorów oraz uczestników uroczystej gali.

Efektem pracy zespołu jest  zaakceptowanie przez Zarząd Powiatu Mieleckiego projektu przygotowanego przez I LO. Zgodnie z deklaracją obecnego na konferencji w Przeworsku dyrektora oddziału  PEFRON w Rzeszowie, fundusz będzie partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia. Także osoby prywatne i firmy zadeklarowały pomoc. W tym celu, we wrześniu 2014 r. szkoła otworzy specjalne konto, na które będzie można wpłacać fundusze na rzecz adaptacji budynku do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku.
Uczniowie z Konarskiego z cała pewnością udział w programie zakończyli sukcesem. Zapytani o korzyści, zgodnie mówią: Nauczyliśmy się, jak dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, w jaki sposób być asertywnym i umieć pomóc potrzebującym oraz jak rozwijać własną osobowość w komunikacji interpersonalnej. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak budować wartościowe postawy społeczne i obywatelskie.
Podsumowując pracę w ramach projektu CEDUNIS, można by przytoczyć łacińską sentencję „Verba volant, exempla trahunt” – „Słowa ulatują, przykłady zostają”, z nadzieją, że znajdą się inne projekty, które pozwolą młodzieży rozwijać się i działać.

p1
p1
p1