„CHEMIK NA MIEJSCU ZBRODNI”

To tytuł pokazów prowadzonych przez pracowników naukowych pracowni chemii sądowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w których 21 marca roku wzięli udział uczniowie klasy I c o profilu biologiczno-chemicznym.

W trakcie spotkania uczniowie poznali doświadczenia, które wykonuje chemik na miejscu przestępstwa, dowiedzieli się, w jaki sposób zabezpiecza i bada odciski palców, ślady krwi, ślady powystrzałowe i traseologiczne. Techniki te wspierają działania służb wymiaru sprawiedliwości i pomagają w ujęciu przestępców.
Druga część spotkania poświęcona była kriogenice. Pracownicy naukowi zaprezentowali historię skraplania gazów i zastosowań kriogeniki. Przedstawiono także sylwetki K.Olszewskiego i Z.Wróblewskiego, profesorów UJ, którzy jako pierwsi w świecie skroplili powietrze. Wiedza teoretyczna została wzbogacona pokazami właściwości skroplonego azotu, argonu i powietrza.
Spotkanie z nauką zakończyło się atrakcyjnym pokazem spalania mieszaniny piorunującej.

Ciekawa tematyka i efektowne pokazy poszerzyły wiedzę chemiczną uczniów i rozbudziły ich zainteresowanie kryminalistyką. Wyjazd zorganizowały Jadwiga Włodarczyk, nauczyciel chemii i Ewa Basiak, wychowawca klasy.