Dla maturzystów

Przydatne pliki

Procedury maturalne 2018
Harmonogram maturalny 2018
Dostosowania do matury 2018
Informatory maturalne

Strony internetowe wybranych instytucji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Zasady rekrutacji na rok 2018

Akademia Bydgoska
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Medyczna w Białymstoku
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Akademia Medyczna w Gdańsku
Akademia Medyczna w Lublinie
Akademia Medyczna w Poznaniu
Akademia Medyczna w Warszawie
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Akademia Podlaska w Siedlcach
Akademia Rolnicza w Krakowie
Akademia Rolnicza w Lublinie
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Politechnika Białostocka
Politechnika Gdańska
Politechnika Krakowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Radomska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Szczecińska
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Pomorska Akademia Medyczna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Śląska Akademia Medyczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Wojskowa Akademia Techniczna