Dodatkowa pomoc materialna

Informujemy, iż jest możliwość starania się o dodatkowe świadczenia finansowe:
1. stypendium szkolne: wnioski do 15 września
Kryteria:
– zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Mielec
– nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 528zł (za sierpień)
2. zasiłek szkolny: wnioski do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia
Kryteria:
– przejściowo trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego

Druki dostępne są na stronie internetowej MOPS Mielec. Numer telefonu pod którym można uzyskać szczegółowe informacje 17 787-57-52