Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

1 –27 września – Święto Szkoły
2 –2 stycznia – Przerwa świąteczna
3 –3 stycznia – Przerwa świąteczna
4 –24 kwietnia – Dzień Otwarty Szkoły
5 –30 kwietnia – Organizacja matur
6 –4 maja – Matura
7 –5 maja – Matura
8 –6 maja – Matura
9 –12 czerwiec – po Bożym Ciele
10 -25 czerwca – Dzień Sportu