Dwudniowe warsztaty naukowe w Warszawie

24 października 50 uczniów naszego liceum biorących udział w projekcie „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” wyjechało do Warszawy, by zwiedzić jedno z największych centrów nauki w Europie. Wizyta w warszawskim Koperniku obfitowała w wiele atrakcji i była okazją do uczestnictwa w niecodziennych eksperymentach i obserwacjach.

Okazało się, że to idealne miejsce do nauki, gdzie każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Niektórzy samodzielnie podejmowali wyzwania inżynierskie, inni próbowali swoich sił w rozwiązywaniu logicznych zagadek, podczas gdy pozostali odkrywali radość z eksperymentowania. W przestrzeni warsztatowej wszystkim uczniom towarzyszyły wielkie emocje w zgłębianiu tajników praw fizyki, biologii i chemii. Niezwykle interesująca okazała się także wizyta w planetarium. Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie mieli do dyspozycji profesjonalny sprzęt badawczy, za pomocą którego takie wyzwania jak np. zważenie wirusa kończyły się po dwugodzinnej pracy zespołowej pełnym sukcesem.
Październikowa dwudniowa wycieczka naszych uczniów do stolicy Polski to pierwszy z sześciu planowanych wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Docelowo z tej formy dokształcania skorzysta łącznie 300 uczniów naszej szkoły. Wyjazdy te są dla uczniów całkowicie bezpłatne, a ich koszty pokrywane są z projektu „Kreatywni uczniowie
w nowoczesnym liceum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX „Poprawa jakości kształcenia ogólnego”.