Dziennikarskie wprawki naszych kolegów

Uczniowie dwóch klas humanistycznych: II d i III d, w których prowadzone są zajęcia z podstaw dziennikarstwa mają okazję praktycznego wykorzystania zdobytej przez siebie wiedzy. Dyrekcja szkoły zakupiła na ich użytek kamerę oraz dyktafony, dzięki którym mogą rejestrować oraz przekazywać szkolnej społeczności relacje z ciekawych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych, a także przeprowadzać wywiady z postaciami ważnymi dla społeczności lokalnej.
Pierwszą, udaną próbą działań młodych humanistów jest wywiad Mateusza Pateraka z klasy II d z trenerem SPR Stal Mielec, panem Tomaszem Sondejem, przeprowadzony 13 grudnia 2017 r., przed meczem z drużyną Gwardii Opole. W pracy dziennikarskiej pomogli Mateuszowi jego koledzy: Patryk Rzeszut z klasy II d (montaż) oraz Karol Trzpis z klasy II a (obsługa kamery).
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu i mamy nadzieję, że kolejne wprawki dziennikarskie naszych kolegów będą równie udane.

Wywiad: