EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

27 września nasze liceum obchodziło Europejski Dzień Języków Obcych.

Przedstawiciele klas drugich wzięli udział w przygotowanych z tej okazji konkursach i quizach z zakresu kulturoznawstwa kilku krajów europejskich, których języka uczą się w naszej szkole, tj. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Rosji. Inicjatorkami tego wydarzenia były nauczycielki języka angielskiego: Danuta Mirońska–Łagoda oraz Mariola Maj.
Przygotowane stanowiska reprezentowały poszczególne kraje, przy których licealiści mieli okazję nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale również degustować charakterystyczne dla danego regionu przekąski i napoje.

Wielokulturowość i wielojęzyczność tej celebracji była możliwa dzięki zaangażowaniu uczniów i ich nauczycieli: Anny Kozioł (język niemiecki), Ewy Basiak (język rosyjski), Pauliny Cioch–Pietryki, Teresy Smoleń (język francuski), Marioli Maj (język angielski).

Rada Europy, mając na celu promocję wielojęzyczności w Europie, w 2001 roku ustanowiła okolicznościowy charakter Dnia Języków Obcych, aby pokazać korzyści płynące z ich uczenia się. Narzędzie, jakim jest różnorodność językowa, stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, daje możliwość nie tylko dostania dobrze płatnej pracy, ale i większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami.

Galeria