2007

12. Kwietnia 2007 to ważna data w historii wymiany uczniowskiej naszych szkół. W tym dniu w Sali Królewskiej Szkoły Muzycznej im. Karłowicza w Mielcu odbyła się uroczystość podpisania Aktu Partnerstwa pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu a Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne. Ceremonii towarzyszyli dyrektorzy obydwóch szkół: pani Rena Braun i pan Janusz Świętoń, przedstawiciele Urzędu Miasta Mielca i Starostwa, właścicielka Firmy „Bury Technologies” pani Renata Bury, chór mieszany I LO w Mielcu oraz uczniowie i nauczyciele obydwóch szkół. Podpisaniem Aktu Partnerstwa szkoły rozpoczęły kolejną, czwarta już edycję wymiany. Hasłem przewodnim tego spotkania była „sztuka, która pozwala poznać, przeżyć, zrozumieć”. Dziewięciu uczniów z Niemiec i dziesięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez twórców ludowego dzieła artystycznego w Kolbuszowej, w których zmagali się kunsztem garncarstwa, wikliniarstwa i pieczenia chleba. Uczestnicy wymiany przeprowadzili ponadto wywiady z artystami ziemi mieleckiej, wzięli udział w próbie zespołu tanecznego Rzeszowiacy, w Pikniku Integracyjnym oraz zaprezentowali swoje talenty w „Szkolnym Dniu Przeglądu Twórczości Artystycznej”. Ostatnie dwa dni programu odbyły się w Krakowie. Wieczór pożegnalny uczniowie spędzili w teatrze im.J.Słowackiego oglądając sztukę „Tango Piazzolla”.
W czerwcu uczniowie I LO w Mielcu wraz z opiekunami wyjechali z rewizytą do zaprzyjaźnionej szkoły w Löhne. W uroczystej atmosferze i obecności przedstawicieli władz lokalnych i prasy podpisano Akt Partnerstwa Szkół i przystąpiono do realizacji przygotowanego programu. Tematem tego projektu, podobnie jak w polskiej edycji była sztuka. Uczestnicy wymiany zwiedzili miasta Bremen, Rinteln und Osnabrück, wzięli udział w pikniku, rzeźbili w kamieniu, przygotowywali collage, zwiedzili meczet i brali udział w zajęciach lekcyjnych w szkole partnerskiej.

Opiekunami polsko- niemieckiej grupy podczas czwartej edycji wymiany byli nauczyciele: Anna Kozioł, Monika Cisło, Antoni Rejman, Volker Hegemann i Cornelia Friedrich.

Uczestnicy:
I LO w Mielcu
 1. Anna Faber
 2. Paulina Sudoł
 3. Katarzyna Fiołek
 4. Michał Dziewic
 5. Iwona Niedbała
 6. Jolanta Marszałek
 7. Monika Malak
 8. Anita Niedźwiedź
 9. Jędrychowska Dominika
 10. Ćwięka Joanna
BBG in Löhne
 1. Brokop Vladimir
 2. Faul Bastian
 3. Houwing Björn
 4. Steege Sarah
 5. Martin Sergej
 6. Bauer Christina
 7. Melios Tina
 8. Förster Fabian
Obydwie grupy przed budynkiem Bertolt-Brech-Gesamtschule w Löhne