Wymiana szkolna
pomiędzy

I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
i
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Löhne (Północna Nadrenia Westfalia)

Pierwsze kontakty pomiędzy tymi miastami zostały nawiązane dzięki firmie „THB Bury”, mającej swoją siedzibę zarówno w Löhne, jak i w Mielcu.
Przedstawiciele Urzędu Miasta Mielca podpisali 28.08.2002 r. w Löhne umowę o partnerstwie obydwu miast. Antoni Rejman, nauczyciel języka niemieckiego w I LO w Mielcu, zainicjował wymianę uczniów pomiędzy Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne, i I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu.
Podczas wymiany uczniowie z obydwóch krajów mieszkają u rodzin swoich rówieśników, hospitują zajęcia szkolne i realizują wspólny program.

Zasady międzynarodowej wymiany uczniów
Uczestnicy wymiany:
§ spędzają w kraju swojego partnera około 8 dni
§ otrzymują darmowe zakwaterowanie i wyżywienie w rodzinie partnera, są przyjmowani i traktowani jak członkowie tej rodziny
§ biorą czynny udział w programie, podczas którego realizowany jest wspólny projekt
§ hospitują zajęcia w szkole partnerskiej
§ biorą udział w wycieczkach oraz innych kulturalnych przedsięwzięciach i imprezach
§ wszystkie koszty powstałe podczas realizacji programu w danym kraju są pokrywane przez gospodarzy programu (uczniowie zazwyczaj otrzymują dofinansowanie do programu ze środków fundacji rządowej PNWM, która wspiera wymiany zagraniczne)

Cele wymiany uczniowskiej:
§ lepsze poznanie rówieśników ze szkoły partnerskiej
§ otwarcie się na świat, wzbudzenie zainteresowania sąsiednim krajem
§ pozbycie się zakorzenionych w obydwóch narodach stereotypów i uprzedzeń
§ lepsze poznanie kultury, historii, języka, mentalności i sposobu życia mieszkańców obcego kraju, doprowadzenie do wzajemnego zrozumienia i szacunku
§ wspieranie i umacnianie powstałych kontaktów i przyjaźni
§ współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia szkolnego ( projekty, szkolne programy, wymagania maturalne, organizacja życia szkolnego...)