W dniach 2.02-5.02.2008 r. miała miejsce wymiana nauczycieli
I. LO w Mielcu i BBG Löhne.W wymianie brali udział nauczyciele LO w Mielcu: Cisło Monika, Kozioł Anna ,Rejman Antoni , Mirońska Danuta, Osipiak Lidia, Żelazko Elżbieta ,G±siewski Włodzimierz, oraz nauczyciele BBG Löhne: Casjens Jan, Friemel Angela, Hegemann Volker, Krüger Erich, Siekmann Rainer, Vetters Rainer.

Program pobytu:

Nauczyciele

Na zdjęciu od lewej: W. G±siewski, A. Rejman, E. Żelazko, V. Hegemann, A. Friemel, R. Siekmann, R. Vetters,
J. Casjens, D. Mirońska, L. Osipiak, A. Kozioł, E. Krüger, M. Cisło

W dniach 22.08-26.08 odbyła się rewizyta nauczycieli I LO w Mielcu w Löhne

– przypomnimy, że nauczyciele z BBG w Löhne przebywali w Mielcu na pocz±tku lutego tego roku.


Ze strony I LO w Mielcu w wymianie brali udział nauczyciele: Anna Kozioł, Danuta Mirońska, Elżbieta Żelazko, Włodzimierz G±siewski i Antoni Rejman.

Program wymiany:
Nauczyciele

Na zdjęciu: od lewej A. Kozioł, L. Osipiak, A. Friemel, D. Mirońska, J. Casjens, A. Rejman, R. Vetters, R. Siekmann,
E. Żelazko, W. G±siewski, V. Hegemann, E. Krüger