Już po raz drugi w Polsce i w naszej szkole gościła grupa nauczycieli z Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne. Ich pobyt w Polsce trwał od 19.10 do 22.10.2013 r.Byli to:

1. Volker Hegemann

2. Reinhard Vetters

3. Volker Beckmann

4. Michaela Buddenbohm

5. Laila Preuße

6. Nelly Hoppstädter

7. Markus Pohl

Ich gospodarzami w Polsce byli nauczyciele z naszej szkoły:

1. Monika Cisło

2. Radosław Kluza

3. Anna Kozioł

4. Lidia Osipiak

5. Antoni Rejman

6. Bożena Włodarczyk

Obie grupy zwiedziły wspólnie Kraków i Mielec. 21.10 niemieccy nauczyciele poznawali naszą szkołę i hospitowali zajęcia szkolne. Następnie wzięli udział w otwarciu wystawy ” Mielec – Löhne – jedno miasto”, które nastąpiło w SCK w Mielcu. Zdjęcia na wystawę wykonali niemieccy i polscy uczniowie biorący udział w 10 edycji wymiany uczniowskiej. W terminie 17.01-21.01.2014 miała miejsce rewizyta polskich nauczycieli w Niemczech.

Okazją do wizyty mieleckich nauczycieli w Niemczech był jubileusz 10 wymiany uczniowskiej pomiędzy tymi szkołami. Nauczyciele z Mielca byli gośćmi ich niemieckich kolegów, którzy gościli w Mielcu w październiku 2013 r.

Polscy pedagodzy uczestniczyli 20.01.2014 r. w uroczystym otwarciu wystawy fotograficznej „Mielec – Löhne: jedno miasto?”

Wymianę wsparły finansowo następujące instytucje:

 • Starostwo Powiatowe w Mielcu,
 • Urząd Miasta w Mielcu,
 • koło Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Mielcu,
 • Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
 • W programie pobytu nauczycieli z I LO w Niemczech było poznanie szkoły, prezentacja niemieckiego systemu oświaty, hospitacje zajęć, zwiedzanie Löhne i Hamburga.  nauczyciele

  Podczas otwarcia wystawy zdjęć z SCK w Mielcu, 22.10.2013r.

  nauczyciele

  Pasaż partnerstwa miast w Hamburgu, 19.01.2014 r.

  Od lewej stoją: Anna Kozioł, Bożena Włodarczyk, Radosław Kluza, Monika Cisło, Nelly Hopstädter, Reinhard Vetters, Antoni Rejman, Volker Beckmann, Michaela Buddenbohm, Laila Preuße, Volker Hegemann, Markus Pohlo