Umowa o partnerstwie szkół
12 kwietnia 2007 r.
w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
odbyło się uroczyste podpisanie aktu partnerstwa pomiędzy
Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne (Niemcy)
i
I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
Na zdjęciu: dyrektor BBG Löhne Rena Braun i dyrektor I LO w Mielcu Janusz Świętoń
podpisują umowę o partnerstwie szkółDokument partnerstwa
pomiędzy
I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu (Rzeczpospolita Polska)
i
Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne (Republika Federalna Niemiec)


Partnerstwo naszych szkół rozumiemy jako wspólny wkład w proces integracji europejskiej.
Wzajemne wizyty i współpraca w różnych dziedzinach życia szkolnego powinny przyczynić się do lepszego poznania i doprowadzić do wzajemnego zrozumienia.
Naszym celem jest zainicjowanie w ten sposób licznych przyjaźni pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Przyjaźnie powinny być pielęgnowane, aby pozostały żywe.
Poprzez podpisanie tego dokumentu zobowiązujemy się podtrzymywać nasze wzajemne przyjaźnie.