Historia po angielsku – 38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

38 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu, na mocy dekretu Rady Państwa, stanu wojennego na terenie całego kraju.

Na korytarzach naszej szkoły możemy obejrzeć polsko-angielską wystawę przybliżającą kalendarium wydarzeń, życie codzienne Polaków oraz reakcje świata na wprowadzenie stanu wojennego.
Do refleksji nad tymi wydarzeniami zapraszają uczniowie klas 1J oraz 3B, którzy przygotowali dwujęzyczną wystawę pod kierunkiem pani Elżbiety Poloczek.