Informacja w sprawie naboru na stanowisko – Specjalisty

Informacja w sprawie naboru na stanowisko specjalisty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 530) Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego informuje, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgłosiła się 1 kandydatka.

Imię i nazwisko osoby dopuszczonej do kolejnego etapu: Małgorzata Mrozek

Egzamin będzie przeprowadzony w dniu 08.07.2022r. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, ul. Jędrusiów 1, pokój nr 5, godzina 10:00
Na egzamin należy zabrać dowód osobisty.