Informacje dla Rodziców klas I – „Wyprawka szkolna”

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do Dyrektora Szkoły, w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” upływa dnia 10 września 2019 roku.

Prosimy o pilne dostarczanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego do pedagoga / psychologa szkolnego.