IV Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI

11 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu miały miejsce eliminacje powiatowe IV Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Mieleckiego.

Turniej odbył się tradycyjnie w ramach mieleckich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i stanowił hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru oraz umiłowania Ojczyzny. Był także motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, a także do kształtowania poczucia tożsamości narodowej.
W przesłuchaniach konkursowych, które zostały przeprowadzone w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu uczestniczyło 26 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnajalnych Powiatu Mieleckiego. Występy recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: pan Romuald Rzeszutek, wiceprezes Klubu Historycznego „Prawda i Pamięć” w Mielcu, pani Iwona Groele – historyk sztuki i asystentka muzealna Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu, pani Małgorzata Stryczek, nauczycielka języka polskiego w I LO, pani Monika Toczyńska, nauczycielka historii w I LO oraz pani Ewa Chajdaś, nauczycielka języka polskiego w I LO, jako sekretarz komisji.

Młodzi artyści interpretowali wiersze lub fragmenty prozy powstałe w latach 1918 – 2018, które odwołują się do motywu „zawsze wierni”, nawiązują tematycznie do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozwijają rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna i wierność wartościom. Komisja oceniała recytatorów, biorąc pod uwagę cztery kryteria: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Spośród 16 reprezentantów szkół podstawowych i gimnazjów laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Aleksandra Malczyńska, uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu recytująca kompilację tekstów: Antoniego Makarskiego O żołnierzu, Leszka Mroczkowskiego Wiersz z celi, Oliwii Pachulskiej Żołnierzu Wyklęty, powstań…, opiekun: pani Ewa Arciszewska,

II miejsce – Oliwia Bara, uczennica klasy VIII w Zespole Szkół w Chorzelowie, opiekun: pani Elżbieta Babula,

III miejsce – Krzysztof Zieliński, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu, opiekun: pani Alicja Lechowicz,

III miejsce – Emilia Wolanin, uczennica klasy III Gimnazjum nr 4 w Mielcu, opiekun: pani Małgorzata Brach.

Z grona 10 reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Małgorzata Indyk, uczennica klasy III I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, recytująca wiersz Józefa Szepańskiego Czerwona zaraza, opiekun: pani Małgorzata Stryczek,

II miejsce – Katarzyna Grabowska, uczennica klasy II w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, opiekun: pani Edyta Gracz – Chmura,

III miejsce – Julia Bolon, uczennica klasy II V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, opiekun: pani Dorota Świst,

III miejsce – Michał Zaremba, uczeń klasy I II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, opiekun: pani Anna Skórska.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundowali: Starostwo Powiatowe w Mielcu, firma Husqvarna Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.

Nasze liceum podczas etapu powiatowego reprezentowały również: Kinga Wojnarowska z klasy I d, wykonująca fragment poematu Czesława Miłosza Świat. Poema naiwne, opiekun: pani Ewa Chajdaś oraz Zuzanna Bąba z klasy II a, recytująca wiersz Zbigniewa Herberta Przesłuchanie anioła, opiekun: pani Małgorzata Stryczek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim recytatorom udanych występów, zaś laureatom życzymy powodzenia podczas przesłuchań finałowych Turnieju, które odbędą się 14 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.

Za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie eliminacji powiatowych IV Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI odpowiedzialni byli członkowie Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych wspierani przez uczennice klasy II E: Sylwię, Kamilę, Justynę, Dominikę, Anię i Magdę.