JĘZYK ANGIELSKI W TEATRZE

29 listopada klasa III B o profilu językowym, na zaproszenie przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczestniczyła w anglojęzycznym spektaklu teatralnym.

Sztuka „Pygmalion” autorstwa J. B. Showa zaprezentowana została w sali koncertowej Wydziału Muzyki UR przez „The American Drama Group Europe”. Grupę teatralną tworzą aktorzy pochodzący z różnych stron świata. Używają oni dialektów wymowy języka angielskiego, przez co słuchanie i rozumienie ich staje się ciekawym doświadczeniem dla lingwistów. Aktorzy grający główne role w tym przedstawieniu pochodzą z Glasgow, Manchester, Sydney oraz miasta Cork w Irlandii. Językowa inicjatywa pozwoliła też uczniom na sprawdzenie się w konwersacji w języku angielskim z artystami po zakończonym spektaklu. Uczniowie dowiedzieli się kilku ciekawych informacji dotyczących przygotowań do przedstawienia, życia aktorów, początków powstawania grupy oraz technik radzenia sobie ze stresem i tremą sceniczną przed i w trakcie występu.
Obcojęzyczne przedstawienie teatralne jest jedną z bardziej lubianych, kreatywnych form nauki języka. Udział uczniów w przedstawianiu w znaczący sposób wpływa na sprawność rozumienia ze słuchu. Młodzież uczy się poprawnej ekspresji wypowiedzi oraz dowiaduje się, czym jest właściwa artykulacja, intonacja, akcentacja, rytm i tempo wypowiedzi. W nauczaniu języka obcego nie można pominąć komponentu kulturowego, a uczestnictwo w spektaklu obcojęzycznym może stać się okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów obcojęzycznych.
Koordynatorką współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz grupą teatralną „The American Drama Group in Europe” jest Elżbieta Żelazko, nauczyciel języka angielskiego i wychowawca maturalnej klasy językowej.