Jubileusz 105- lecia naszej szkoly

„Celem wszystkich szkół jest nie tylko rozwijanie umysłów, lecz także uszlachetnianie serc i dusz”.

ks. Stanisław Konarski

W dniach 23-24 września 2010r. obchodziliśmy Jubileusz 105-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Chrabąszcz. Tradycyjnie święto to połączone było z upamiętnieniem urodzin patrona szkoły- księdza Stanisława Konarskiego, urodzonego 30 września 1700r. w Żarczycach. Z tej okazji odbyły się w naszej szkole uroczystości rocznicowe z udziałem zaproszonych gości, pracowników szkoły, emerytowanych nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 23 września, kiedy to wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się na uroczyste wykłady w różnych punktach miasta, zaplanowane tak, aby dotyczyły kierunkowych zainteresowań poszczególnych klas. Wykłady wygłosili:

dr Włodzimierz Gąsiewski, nauczyciel I LO- prelekcja „Mielecka Gimnazjalna Lista Katyńska” (w spotkaniu uczestniczyły klasy: I d, III d, III e),
mgr Zofia Sawicka i mgr Michał Futyra z Wyższej Szkoły Inforamtyki i Zarządzania w Rzeszowie- prelekcja „Kultura arabska” (w spotkaniu uczestniczyły klasy: I f, II f, III c i III f ),
mgr Marek Paduch, pracownik Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu- prelekcja „Metaforyczne ujęcie pojęcia miłości w języku angielskim” (w spotkaniu uczestniczyły klasy: I b, II b, II c i III b),
mgr Krzysztof Haptaś, kustosz Muzeum Regionalnego w Mielcu- prelekcja „Dzieje miasta w świetle dokumentów archiwalnych i ksiąg metrykalnych” (w spotkaniu uczestniczyły klasy: I c, I e, II d i II e),
mgr Bartosz Rachwał, doktorant Państwowej Akademii Naukprelekcja „Wpływ czynników fizycznych na zmiany zachodzące w obiektach muzealnych” (w spotkaniu uczestniczyły klasy: I a, II a, II g, III a i III g).

Akademicka forma wykładów, urozmaicona prezentacjami wizualnymi i wynikami badań naukowych miała na celu zaznajomienie naszych uczniów ze sposobami przekazu naukowych treści, wykorzystywanymi podczas studiów wyższych.

24 września 2010r. natomiast miały miejsce główne uroczystości jubileuszowe. Rozpoczęła je o godz. 9.00 uroczysta Msza Św. w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Mateusza w Mielcu, koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Janusza Kłęczka. W nabożeństwie uczestniczyli: Poczet Sztandarowy, zaproszeni goście, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele oraz uczniowie, a także chór szkolny pod dyrekcją Pawła Lisa, który przygotował oprawę muzyczną liturgii. W okolicznościowej homilii ks. Kłęczek nawiązał do postaci patrona szkoły- zakonnika pijarskiego, ks. Stanisława Konarskiego, przypominając najważniejsze założenia jego reformy szkolnictwa: kształcenie światłych, posiadających wiedzę praktyczną Polaków, duchowy rozwój ucznia oraz kształtowanie postaw obywatelskich i chrześcijańskich młodzieży.

O godz. 10.00 miało miejsce odsłonięcie zegara słonecznego na południowej ścianie liceum. Pomysłodawcą tej inicjatywy był dyrektor Janusz Świętoń, który chciał w ten sposób nawiązać do 105- letniej tradycji szkoły, odmierzanej rytmem upływających godzin i lat. Zegar zaprojektował gnomonik, a także naukowiec i podróżnik Marek Szymocha, zaś jego wykonawcami byli artyści- plastycy: Honorata i Marcin Zamostni. Czasomierz wykonano renesansową, tradycyjną metodą sgraffito, polegającą na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku. Na zegarze widnieje łaciński napis: „Adolescentia est tempus discendi” („Młodość jest czasem uczenia się”). Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Mielecekiego Andrzej Chrabąszcz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Paprocki. Ponieważ na dworze była piękna, słoneczna pogoda, zebrani goście z łatwością odczytali godzinę pokazywaną na naszym zegarze.

Następnym punktem programu było otwarcie zmodernizowanej dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego, wyposażonej w nowoczesne regały i meble biblioteki szkolnej, dostosowanej do obsługi 700 uczniów korzystających na co dzień z jej zbiorów. Zebrani w sali 12 goście odczytali kilka złotych myśli na temat znaczenia książek, by w ten sposób zaakcentować wagę lektury w kształceniu oraz wychowaniu młodzieży. Mądrze i aktualnie brzmią przecież słowa: „ Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.

O godz. 10. 30 rozpoczęła się uroczysta akademia na sali gimnastycznej, w której udział wzięli: zaproszeni goście, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice. Spotkanie zainicjował dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego Janusz Świętoń, witając serdecznie liczne grono przybyłych gości. Byli wśród nich między innymi: Senator RP Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Paprocki, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu Stanisław Tomza, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu Arkadiusz Gałkowski, emerytowani dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego: Anna Maciejak, Tadeusz Łakomy i Zbigniew Maj. Nasz jubileusz zaszczycili także swą obecnością: emerytowani nauczyciele, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także reprezentanci instytucji na co dzień współpracujących z naszą szkołą.

Po wstępie, którego przesłanie brzmiało: „Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi” miało miejsce uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły uczniów klas pierwszych. Reprezentanci najmłodszego pokolenia w naszej szkole przyrzekali między innymi: „przyczyniać się do ugruntowania całego życia szkolnego na fundamentach mądrości, wiedzy i prawdy”.

Kolejną ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród przyznanych pracownikom szkoły przez władze oświatowe. Antoni Rejman– nauczyciel języka niemieckiego otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty, w dowód uznania 30-letniej, pełnej sukcesów pracy dydaktycznej. Natomiast Nagrody Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego otrzymali nauczyciele: Danuta Konopka, Anna Kozioł, Monika Toczyńska, ks. Grzegorz Grych, Krzysztof Herchel i Janusz Ingram, a także pracownicy administracji i obsługi: Grażyna Czerwińska, Maria Kaczor, Krystyna Kokoszka, Władysława Kosior, Wiesława Maciejak, Bogumiła Midura, Jadwiga Piekara, Grażyna Tomas, Radosław Kluza i Ryszard Piekara. W imieniu wyróżnionych pracowników głos zabrał Antoni Rejman, dziękując za dostrzeżenie i docenienie starań wkładanych na co dzień w kształcenie oraz wychowanie uczniów.

Akademia rocznicowa została także wzbogacona występami artystycznymi naszych wychowanków. W refleksji słownej, złożonej z tekstów Zbigniewa Herberta wystąpili: Olga Serwon z klasy III d, Daniel Syjud z klasy II a oraz Wojciech Siebierański z klasy II e. W drugiej części programu artystycznego zaprezentował się natomiast w sześciu pieśniach utytułowany Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu pod dyrekcją Pawła Lisa, zdobywca licznych nagród na konkursach i festiwalach ogólnopolskich. Chór z pasją i wielką energią wykonywał zarówno poważne pieśni religijne („Alleluja” z oratorium „Mesjasz”), jak również piosenki rozrywkowe („ Serduszko stuka w rytmie cha-cha”) czy etniczne („ He had to run”).

Po występach artystycznych głos zabrali zaproszeni goście, przekazując na ręce dyrektora Janusza Świętonia serdeczne życzenia jubileuszowe, a także symboliczne upominki książkowe. Na adres szkoły nadeszły również listy gratulacyjne od nieobecnych gości, które odczytała nauczycielka Ewa Chajdaś. Adresy nadesłali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Posłanka na Sejm Krystyna Skowrońska, Dyrektor Institutu Rutshuru w Demokratycznej Republice Kongo siostra Grażyna Wojnowska, naukowiec Marek Szymocha i Jacek Wójcik- przyjaciel szkoły.

Podsumowaniem jubileuszu był uroczysty wykład, wygłoszony przez doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotra Miodunkę– historyka- pasjonata, absolwenta naszej szkoły pod tytułem: „Czy Mielec potrzebuje nowej monografii historycznej?”. Dr Miodunka przedstawił w nim stan dokumentacji dotyczącej najstarszej historii Mielca i jego okolic, a także rozważał możliwość uzupełnienia dotychczasowych opracowań o najnowsze materiały źródłowe.

Po uroczystości na sali gimnastycznej, którą prowadzili: wicedyrektor szkoły Małgorzata Głodzik i uczeń klasy II e Maciej Litwin, zebrani goście udali się do kuluarów. Tam mogli zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi historii szkoły, a także nabyć monografię I LO i aktualne „Sprawozdanie Dyrekcji z działalności szkoły za lata 2006-2010”, opracowane przez nauczycielki: Ewę Chajdaś, Agnieszkę Mrozik, Elwirę Przewoźnik i Grażynę Starzyk. Dostępny był także druk przygotowany przez nauczyciela naszej szkoły Włodzimierza Gąsiewskiego „Inwentarz Archiwum Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu”, a także wydawnictwo o nazwie „Mielecka Gimnazjalna Lista Katyńska”. Dochód ze sprzedaży tych druków został przekazany na wykonanie Gimnazjalnej Ściany Katyńskiej.

Podczas spotkania przy kawie rozstrzygnięty został również szkolny konkurs na ciasto jubileuszowe, do którego stanęły klasy I i II, przygotowując smakowite i pięknie udekorowane wypieki. Pierwsze miejsce otrzymał tort uczniów z klasy I b, natomiast wyróżnienia przyznano ciastom uczniów z klas: I d i II a.

Mamy nadzieję, że uroczystości jubileuszowe były doskonałą formą przypomnienia roli i znaczenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskigo w życiu społeczności lokalnej Mielca oraz regionu.