KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Z związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez szkołę od 12 marca 2020r.

Strona MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach