Konarski eksperymentuje.

Dzięki staraniom dyrektora szkoły pana Radosława Kluzy klasa II c o profilu biologiczno-chemicznym mogła odbyć lekcję chemii w laboratorium chemicznym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Takie zajęcia odbywać się będą cyklicznie także w II semestrze. Podczas lekcji uczniowie mogli samodzielnie i eksperymentalnie zweryfikować teoretyczną wiedzę o substancjach nieorganicznych i ich właściwościach. Zajęcia w laboratorium wzbudziły wiele pozytywnych emocji w uczniach. Pozwoliły również w atrakcyjny sposób powtórzyć i utrwalić materiał z chemii, a tym samym lepiej przygotować się do matury.

Galeria