KONARSKI z tytułem „Srebrnej Szkoły”

To już XXII edycja Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników miesięcznika „Perspektywy”. Przez te lata ranking uzyskał znaczny prestiż i stał się istotnym kryterium wyboru szkoły średniej przez absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Wersja papierowa „Perspektyw” tradycyjnie przedstawia 1000 najlepszych ogólniaków i 500 techników.

Całość rankingu opublikowano na stronie: licea.perspektywy.pl, technika.perspektywy.pl
Kapituła Rankingu składa się z przedstawicieli komitetów głównych olimpiad, dyrektorów OKE oraz reprezentantów szkół wyższych.Główne kryterium stosowane przez kapitułę to WYNIKI MATUR, zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych. Drugim instrumentem kryterialnym są sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.
Stosowany jest schemat:
olimpiady – 30%
matura obowiązkowa – 25%
matura rozszerzona – 45%
Według redakcji Perspektyw daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych zasad oceny. Kapituła Rankingu przyznaje tytuły- Złotych, Srebrnych i Brązowych Szkół w zależności od zajmowanego miejsca. Z satysfakcją informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu zasłużyło na „Srebrną Tarczę”.

Tytuł „Srebrnej Szkoły” to przede wszystkim efekt dobrych wyników z egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka.
Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020 potwierdza bardzo dobrą pozycję popularnego Konarskiego w systemie mieleckiej oświaty.