Konkurs ARTYSTYCZNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

14 listopada w Samorządowym Centrum kultury odbył się powiatowy finał konkursu Artystyczne Drogi do Niepodległości przygotowanego przez Muzeum Regionalne SCK w Mielcu i I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu na okoliczność 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Do rywalizacji zaproszeni zostali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem, etap powiatowy składał się z części pisemnej (w formie testu sprawdzającego wiedzę historyczną i umiejętności interpretacyjne utworów poetyckich, klasyfikowanych jako teksty patriotyczne) oraz z części ustnej, w której uczniowie dokonywali analizy i interpretacji obrazu wylosowanego spośród 10 dzieł ikonicznych, przygotowanych wcześniej – zgodnie z zaleceniami regulaminu – z pomocą swoich nauczycieli.
Do etapu powiatowego przystąpiło 20 uczniów – do ustnego finału zakwalifikowało się 10 uczestników.
Suma ocen jurorów pozwoliła wyłonić LAUREATÓW, którymi zostali:
I miejsceDavid Gąsiorek (uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Dobryninie, opiekun: Katarzyna Gazda-Wilczyńska),
II miejsceSzymon Maziarz (uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym, opiekun: Małgorzata Tyniec)
III miejsceJan Wanatowicz (uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 3, opiekun: Barbara Czaja).

WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Martyna Czachor (uczennica Gimnazjum nr 4, opiekunowie: Barbara Wojciechowska, Witold Targosz),
Wiktor Majka (uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Dobryninie, opiekun: Katarzyna Gazda-Wilczyńska),
Isabel Pietras (uczennica Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim, opiekunowie: Maria Przybyszewska, Bożena Midura-Wąż).

Tytuł FINALISTY:
Jakub Kołc (uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 3, opiekun: Barbara Czaja),
Natalia Durej (uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chorzelowie, opiekun: Renata Flis),
Julia Matuszek (uczennica Gimnazjum nr 4, opiekunowie: Barbara Wojciechowska, Witold Targosz),
Chantel Zygarlicka (uczennica Szkoły Podstawowej nr 9, opiekun: Dariusz Dudek).

Gratulujemy sukcesu!
Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom i ich Opiekunom za udział, za odwagę zmierzenia się z konkursem, który – zgodnie z regulaminem – wymagał nie tylko przystąpienia do części pisemnej, ale również ustnej wypowiedzi przy udziale publiczności.
Konkurs przygotowały: Iwona Groele (Muzeum Regionalne SCK w Mielcu) oraz Monika Toczyńska, Małgorzata Stryczek, Małgorzata Głodzik i Ewa Chajdaś (nauczycielki I LO).

Ważny team organizacyjny stworzyli uczniowie: Dominika, Julia, Justyna, Wiktoria (klasa II E) oraz Natalia, Małgosia, Paulina, Patrycja, Miłosz, Piotr, Kuba W. i Maks (klasa I A).