KONWERSACJE ZE STUDENTAMI Z ZAGRANICY

Po raz kolejny uczniowie klas o profilu językowym skorzystali z możliwości spotkania ze studentami z zagranicy, studiującymi na kierunkach Aviation Management, International Management, Economics, oraz English StudyWSIiZ w Rzeszowie.

Spośród 2 tysięcy studentów WSIiZ-u,Koło Naukowe tej uczelni zaprosiło kilkunastu, aby znaleźli „wspólny język” z licealistami z Polski, którzy – dzięki tej inicjatywie- mieli okazję prowadzenia konwersacji w języku angielskim z młodzieżą z USA, Meksyku, Malezji, Hong Kongu, Mauritiusa, Egiptu, Rosji, Indii i Arabii Saudyjskiej.

Pełni wrażeń uczniowie I LO przyznali po spotkaniu, że język angielski jako język międzynarodowy pomaga przełamać  wszelkie bariery i otwiera nowe możliwości komunikacji z ludźmi z różnych zakątków świata, a to spotkanie  będzie dla nich jeszcze większą motywacją do nauki języka angielskiego.

Uzupełnieniem tego wyjazdu edukacyjnego były warsztaty przeprowadzone przez lektora języka angielskiego Wydziału Filologii Angielskiej WSIiZ na temat skutecznych metod uczenia się języków obcych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych.

Zajęcia uczniów klas: IB i IIB ze studentami z innych krajów zostały zorganizowane pod koniec kwietnia z inicjatywy pani Danuty Mirońskiej-Łagody, koordynatora współpracy I LO z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.