Kryminalistyka w I LO

Niecodzienna godzina wychowawcza odbyła się 17 grudnia w klasie 2i o profilu biologiczno-chemicznym. Na zaproszenie pani Anny Mądrej zajęcia zdalne z zakresu kryminalistyki przeprowadziła pani Bogusława Mikołajczyk, która na co dzień pracuje w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Prowadzone są tam zajęcia laboratoryjne z bioanalityki, dotyczące narzędzi biologii molekularnej wykorzystywanych między innymi w kryminalistyce. W czasie wykładu zostały poruszone kwestie z zakresu:
– sposobów rozpoznawania przyczyn zgonów,
– technik inżynierii genetycznej wykorzystywanej do identyfikacji przestępcy (np. PCR, sekwencjonowania DNA, analizy restrykcyjnej),
– pobierania materiału do śledztwa,
– ustalania czasu śmierci na podstawie śladów entomologicznych,
– technik identyfikacji ofiary (np. na podstawie linii papilarnych).

Po części teoretycznej klasa mogła zadawać pytania dotyczące studiów z tego zakresu, nowoczesnych metod i technik pracy w kryminalistyce czy też przydatności tej wiedzy w życiu.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, to były niesamowite zajęcia.