Lista przyjętych do szkoły – 2021/2022

Listy uczniów przyjętych do szkoły.

.
.
.
.
.

Klasa IA politechniczna

Klasa IB turystyczna

Klasa IC medyczna

Klasa ID humanistyczna

Klasa IE prawnicza

Klasa IF ekonomiczna
.
.