Mathematicus – konkurs matematyczny

Nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Konarskiego w Mielcu po raz czwarty organizują konkurs, którego adresatami są gimnazjaliści powiatu mieleckiego. Głównym jego celem jest zachęcenie zdolnej młodzieży do rozwiązywania zadań matematycznych, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała – regulamin

2017 – zadania: finał, etap powiatowy
2016 – zadania: finał, etap powiatowy
2015 – zadania: finał, etap powiatowy