MUZYKA Z ARCHITEKTURĄ W TLE

26 września klasy humanistyczne: II D oraz II E uczestniczyły w pięknej muzycznej uroczystości z architekturą w tle odbywającej się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.

Wydarzenie to rozpoczął występ Orkiestry Kameralnej PSM II stopnia pod dyrekcją pana Ryszarda Kuska – dyrektora tejże szkoły oraz solisty – nauczyciela śpiewu, pana Marcina Pokusy. Z racji trwającego nadal Roku Moniuszkowskiego, wykonali jedną z pieśni Stanisława Moniuszki: „Znaszli ten kraj”. Głównym zamierzeniem spotkania było podkreślenie sukcesów szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych na remonty i rewitalizację, a także na wyposażenie w wiele ważnych sprzętów potrzebnych do progresywnego funkcjonowania szkoły artystycznej.
Przedstawiciele Ministerstw: Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sprawiedliwości oraz znawcy mieleckiej historii przedstawili przykłady obiektów charakteryzujących architekturę modernistyczną znajdujące się w Mielcu, a także podkreślili, jak ważne znaczenie ma ochrona kultury modernistycznej, która jest niezwykle inspirująca, choć – niestety – nie zawsze doceniana.
Klamrą muzyczną spotkania była oczywiście muzyka Stanisława Moniuszki w wykonaniu orkiestry oraz solistów. Przed gośćmi spotkania zaprezentowała się Maria Miś (na co dzień uczennica I LO i PSM w klasie śpiewu solowego), wykonując jedną z najsłynniejszych pieśni Moniuszki „Prząśniczkę”.
Wydarzenie w zaprzyjaźnionej szkole muzycznej zostało z dużą życzliwością przyjęte przez naszych uczniów.