Nagrody dla honorowych krwiodawców


15 listopada 2010r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas zakończył oficjalnie realizację programu wychowawczo- edukacyjnego „Świadectwo dojrzałości społecznej 2010”, którego celem jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kurator przekazał dyplomy i podziękowania dla 15 ofiarnych krwiodawców- uczniów I LO. Napisał w nich między innymi: „Krew jest niezbędna do życia, zaś jej jedynym źródłem są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa”
Należą do nich:
Katarzyna Bartoszek,
Iwona Bolińska,
Joanna Bryk,
Kararzyna Dutkiewicz,
Konrad Kołodziej,
Mateusz Kozioł,
Marlena Miłoś,
Marta Pieróg,
Michał Soboń,
Karolina Sudoł,
Ewelina Torba,
Paulina Wardzińska,
Marcelina Wiewiura,
Anna Zachara,
Patrycja Zuzel.

Podziękowania skierowano także do Dyrekcji szkoły oraz opiekuna Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, mgr Doroty Stańczyk.