Nauczyciele


 • Dyrekcja

Radosław Kluza – dyrektor
Monika Cisło – wicedyrektor


 • Język polski

Ewa Chajdaś
Małgorzata Głodzik
Grażyna Starzyk
Małgorzata Stryczek
Joanna Trojak
Alicja Salamon


 • Język angielski

Danuta Mirońska-Łagoda
Elżbieta Poloczek
Joanna Pieróg
Bożena Rodzeń
Mariola Maj
Elżbieta Żelazko
Anna Mądry
Renata Dymek
Sylwia Bielańska
Marek Paduch


 • Język niemiecki

Monika Cisło
Anna Kozioł
Antoni Rejman
Sabina Stachura


 • Język francuski

Maria Pogoda


 • Język rosyjski

Ewa Basiak


 • Język hiszpański

Ewelina Stelmach-Kozioł


 • Konteksty kulturowe

Grażyna Starzyk
Małgorzata Stryczek


 • Matematyka

Janusz Ingram
Elżbieta Pogoda
Ewa Szumacher
Agnieszka Mrozik
Aneta Leś
Anna Wardzała
Zbigniew Witek


 • Chemia

Danuta Konopka
Mirosław Gonet


 • Fizyka

Anna Wardzała
Wojciech Snopkowski


 • Historia

Piotr Babula
Monika Toczyńska
Bartosz Warzecha
Magdalena Śledź
Paweł Ćwięka


 • Geografia

Małgorzata Oleksiak
Robert Kagan
Marzanna Mazur-Witek


 • Muzyka

Maciej Fijałkowski


 • Informatyka

Radosław Kluza
Bożena Włodarczyk
Łukasz Baran


 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Włodzimierz Gąsiewski


 • Biologia

Beata Maciejak
Anna Kłodowska


 • Przyroda

Beata Maciejak


 • Wychowanie Fizyczne

Lidia Osipiak
Krzysztof Herchel
Katarzyna Kruk
Barbara Pikusa
Michał Zieliński
Mateusz Basztura


 • Religia

ks. Kamil Kopyt
ks. Janusz Kłęczek
ks. Mateusz Florek


 • Podstawy przedsiębiorczości

Bożena Włodarczyk


 • Wychowanie do życia w rodzinie

Oliwia Krząstek
Katarzyna Kruk


 • Bibliotekarz

Elwira Przewoźnik


 • Psycholog

Katarzyna Klich


 • Pedagog szkolny

Oliwia Krząstek