Nauczyciele


 • Dyrekcja

Radosław Kluza – dyrektor
Monika Cisło – wicedyrektor


 • Język polski

Ewa Chajdaś
Małgorzata Głodzik
Grażyna Starzyk
Małgorzata Stryczek
Joanna Trojak


 • Język angielski

Elżbieta Poloczek
Danuta Mirońska-Łagoda
Joanna Pieróg
Bożena Rodzeń
Mariola Maj
Barbara Superson
Elżbieta Żelazko
Anna Mądry
Renata Dymek
Sylwia Bielańska


 • Język niemiecki

Monika Cisło
Anna Kozioł
Antoni Rejman
Sabina Stachura


 • Język francuski

Maria Pogoda


 • Język rosyjski

Ewa Basiak


 • Język hiszpański

Ewelina Stelmach-Kozioł


 • Konteksty kulturowe

Grażyna Starzyk
Małgorzata Stryczek


 • Matematyka

Janusz Ingram
Elżbieta Pogoda
Ewa Szumacher
Agnieszka Mrozik
Aneta Leś
Anna Wardzała


 • Chemia

Danuta Konopka
Jadwiga Włodarczyk


 • Fizyka

Anna Wardzała
Wojciech Snopkowski


 • Historia

Piotr Babula
Elżbieta Poloczek
Monika Toczyńska
Bartosz Warzecha
Magdalena Śledź


 • Geografia

Małgorzata Świętoń
Małgorzata Oleksiak
Robert Kagan


 • Muzyka

Maciej Fijałkowski


 • Informatyka

Radosław Kluza
Bożena Włodarczyk
Łukasz Baran


 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Robert Kagan


 • Biologia

Beata Maciejak
Anna Kłodowska


 • Przyroda

Małgorzata Oleksiak


 • Wychowanie Fizyczne

Lidia Osipiak
Krzysztof Herchel
Katarzyna Kruk
Barbara Pikusa
Michał Zieliński
Mateusz Basztura


 • Religia

ks.Kamil Kopyt
ks.Janusz Kłęczek
ks.Krzysztof Jankowski


 • Podstawy przedsiębiorczości

Bożena Włodarczyk


 • Wychowanie do życia w rodzinie

Ewa Basiak
Katarzyna Kruk


 • Bibliotekarz

Elwira Przewoźnik


 • Psycholog

Katarzyna Klich


 • Pedagog szkolny

Oliwia Krząstek