Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Pawła Lisa

26 października 2019 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl obwieścił radosną nowinę – oto na jego wniosek Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński nadał Pawłowi Lisowi – założycielowi i dyrygentowi Chóru Młodzieżowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu oraz wieloletniemu dyrygentowi Chóru AKORD – Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Odznaka ta przyznawana jest za szczególne zasługi w działalności społecznej, artystycznej i kulturalnej. Paweł Lis wieloletni pracownik naszej szkoły i niekwestionowany autorytet w mieleckim środowisku kulturalno-oświatowym, otrzymał ją w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania piękna i wartości muzyki chóralnej w powiecie mieleckim, kraju i za granicą.
Pan Paweł Lis – założyciel i dyrygent Młodzieżowego Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, który w ubiegłym roku obchodził Jubileusz 40 – lecia istnienia, bardzo intensywnie działa, aby jak najlepiej wykonać zadania własne w dziedzinie kultury. Od początku powstania chóru, czyli od 1978r, zapewnia oprawę muzyczną niemal wszystkich ważnych uroczystości rocznicowych, historycznych i kulturalnych, które odbywają się na terenie powiatu mieleckiego: np. miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja, obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej, Mielecki Koncert Pieśni Maryjnych, Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Program artystyczny zespołu jest bogaty i wszechstronny, obejmuje muzykę mistrzów minionych epok (m.in. Giovanni Pierlugi da Palestrina -Alma Redemptoris Mater , Jan Sebastian Bach-Bouree, Georg Friedrich Haendel-Canticorum Iubilo, Stanisław Moniuszko-Ojcze Nasz,) jak również twórców muzyki współczesnej (np. Józef Świder -Marsz, Henryk Mikołaj Górecki – Zdrowaś bądź Maryja, Tadeusz Szeligowski- Psalm Radosny, Romuald Twardowski – Alleluja). W repertuarze chóru są dzieła muzyki świeckiej, jak również artystycznej muzyki religijnej, tematycznie związanej z kościołem katolickim i prawosławnym.
Na przestrzeni tych lat chór koncertował podczas wielu prestiżowych wydarzeń muzycznych.
W 1989r. chór uczestniczył w koncercie towarzyszącym Wiesławowi Ochmanowi
w I Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Mielcu. W 2005r. podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu zaprezentował wraz z Filharmonią Rzeszowską „Mszę Koronacyjną” W.A. Mozarta. W 2006 r. podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu, wraz z Radiową Orkiestrą Symfoniczną w Krakowie wykonał „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta. W 2008 r. podczas XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu występował z udziałem solistów i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie w koncercie ”Niemen – Wspomnienie”. Mielecki Festiwal Muzyczny, którego organizatorem jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, jest najważniejszą imprezą cykliczną w kalendarzu kulturalnym Mielca
i jedną z najważniejszych w województwie. W dotychczasowych edycjach Festiwalu Mielec gościł artystów tej miary co: Gwendolyn Bradley (USA), Paul Esswood (Anglia), Teresa Żylis – Gara, Małgorzata Walewska czy Piotr Paleczny, Waldemar Malicki, Konstanty Andrzej Kulka. Wśród wykonawców znaleźli się znakomici organiści, m.in.: Ludger Lohmann (Niemcy), Jan Van Mol (Belgia), Jean – Pierre Lecauday (Francja), Joachim Grubich , Józef Serafin, Julian Gembalski. Wielką klasę muzyczną prezentowały także orkiestry, zespoły kameralne i chóry, m.in.: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia “Amadeus” pod dyr. Agnieszki Duczmal, “Sinfonietta Cracovia” pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego, Czech Philharmonic Brasses, Capella Cracoviensis, Praski Kwartet Gitarowy, Męski Chór “Swietilen” z Rostowa czy też “Poznańskie Słowiki”. Występ chóru I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w czasie tego wydarzenia muzycznego jest potwierdzeniem
i docenieniem profesjonalizmu i ciężkiej pracy chórzystów i dyrygenta chóru Pana Pawła Lisa. Formacja chóralna pod kierunkiem Kapelmistrza ma na swoim koncie prestiżowe nagrody, a to:
• I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Chóralnej w Rzeszowie (1983r.)
• I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych w Rzeszowie (1984r.)
• I miejsce w VIII Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Rzeszowie (1984r.)
• 2 Złote (1996r.,1997r.), 8 Srebrnych (1988r., 1989r.,1991r., 1993r.,1995r., 1998r., 2003r., 2004r.),
4 Brązowe Kamertony (1986r.,1987r.,1990r.,2002r.) zdobyte podczas finałowych przesłuchań Ogólnopolskich Konkursów Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Kaliszu i Częstochowie;
• Brązowa Harfa Eola XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu 1997r.;
• I miejsce (1977r., 1999r., 2002r.), II miejsce (1998r., 2001r., 2012r.), III miejsce (2004r., 2011r., 2013r., 2014r.) Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie;
• II miejsce w finałowym przeglądzie X Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie (2005);
• III miejsce na XVII Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis w 2014 r.;
• III miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych Scora-Song
w Chojnowie w 2015r.;
• trzy „Złote Struny” (2011r., 2012r. i 2015r.) oraz dwie „Srebrne Struny” (2013r. i 2014r.) zdobyte podczas Małopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę…” w Niepołomicach.
• ZŁOTY DYPLOM III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTATES LUBLINENSIS (2018r)
• W 2018r. Chór otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Mielca w kategorii Kultura za aktywne włączanie się w życie kulturalne szkoły, miasta i powiatu oraz liczne osiągnięcia.
• W 2019 roku, decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nasz szkolny wyjątkowy zespół znalazł się wśród nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w ramach podkarpackiego programu „Nie zagubić talentu”.

Działalność chóru sięga poza granice kraju. Chór koncertował dwukrotnie w mieście partnerskim Mielca Douchy-les Mines we Francji (1991,1998) wypełniając tym samym deklarację podpisanego w 1990r. aktu partnerskiego o wymianie kulturalnej. Odbiorcą tych muzycznych wydarzeń była zarówno francuska Polonia jak i rodowici mieszkańcy partnerskiego miasta Mielca. Bardzo pochlebne recenzje i opinie w tamtejszej prasie były odzwierciedleniem zdobytego przez chór uznania.
W roku 2000 chór koncertował w południowych Niemczech w mieście Rottweil (Badenia –Wirtembergia) na zaproszenie Szwabskiego Związku Śpiewaczego. Koncerty, które odbyły się w ramach tej wizyty zachwyciły licznie zgromadzoną niemiecką publiczność. W roku 2018 chór występował przed publicznością w Herford i Löhne, w Nadrenii Północnej Westfalii. Miasto Löhne od 2002r. jest miastem partnerskim Mielca. Wyjazd chóru był odpowiedzią na zaproszenie burmistrza miasta Löhne oraz zaprzyjaźnionej z Mielcem szkoły Bertolt-Brecht-Gesamtschule, która realizuje liczne projekty edukacyjne z I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Współpraca miast rozwija się prężnie przede wszystkim w obszarze edukacyjno-kulturalnym. W dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego pod batutą prof. Pawła Lisa miał okazję przedstawić swoją twórczość węgierskiej publiczności. Tegoroczny kierunek trasy koncertowej wynikł ze współpracy z Orkiestrą Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Dyrektorzy: pan Radosław Kluza oraz pan Ryszard Kusek połączyli idee artystycznej promocji i wspólnie zorganizowali letnie tournee po Węgrzech.
Ponadto chór dokonał trzykrotnego nagrania utworów (1992, 1998, 1999) dla Polskiego Radia w Rzeszowie i kolęd dla TVP Rzeszów (1999r.). Posiada również dwie własne płyty CD (2000r i 2015r).
Przez ponad 30 lat był również dyrygentem nauczycielskiego chóru „AKORD”, który znakomicie uzupełniał ofertę kulturalną regionu mieleckiego. To człowiek obdarzony niezwykłą charyzmą, poczuciem humoru, doskonały metodyk i profesjonalista. Osiąga wyróżniające się wyniki w swojej pracy, dbając o rozwój wrażliwości artystycznej wśród młodzieży. W swojej działalności artystycznej Paweł Lis organizował sześciokrotnie dla młodzieży licealnej 10-dniowe wyjazdy warsztatowe, systematycznie od początku działalności chóru prowadzi zajęcia chóralne, które odbywają się pięć razy w tygodniu. Dyrygent wdraża młodych ludzi do pracy w grupie, uczy współdziałania, stwarza pewne rygory porządkowe, mobilizuje do systematycznej pracy realizując w ten sposób cele wychowania społecznego i moralnego. Obok działalności chóralnej prowadzi również zajęcia przygotowujące młodzież do udziału w olimpiadach artystycznych. Jego podopieczni uzyskują wysokie lokaty w centralnych eliminacjach Olimpiady Artystycznej (10 Finalistów, 8 Laureatów w latach 1999-2018). Olimpiadę Artystyczną organizuje, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Ma ona charakter trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim w zakresie historii sztuki i historii muzyki. Laureaci tej olimpiady uzyskują indeksy na renomowane uczelnie i kierunki artystyczne, zaś finaliści zwalniani są z matury z przedmiotów historia sztuki bądź historia muzyki.
W 2014 roku Pan Paweł Lis został Laureatem Konkursu Starostwa Powiatowego w Mielcu pod nazwą BELFER THE BEST’IA, promującego najbardziej aktywnych i wyróżniających się pedagogów powiatu mieleckiego. Ponadto 2019 roku, na okoliczność Dnia Edukacji Narodowej Pawłowi Lisowi– dyrygentowi i autorytetowi muzycznemu kolejnych pokoleń artystycznie uzdolnionych uczniów Konarskiego – władze lokalne przyznały Nagrodę Starosty Powiatu Mieleckiego.