OGŁOSZENIE WYNIKÓW VI EDYCJI KONKURSU ZAWSZE WIERNI

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu ogłasza wyniki Powiatowego etapu VI edycji Konkursu Zawsze Wierni, przywracającego pamięć o Żołnierzach Wyklętych Niezłomnych.

W tym roku eliminacje odbywały się w formie zdalnej.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych (17 uczestników) oraz szkół średnich (11 uczestników)
Spotkanie zespołu oceniającego udostępnione zdalnie występy recytatorów odbyło się 10 marca 2021 r.
Jury oceniało zarówno dobór tekstów, poprawność dykcji, sposób interpretacji oraz ogólne wrażenie artystyczne.

SKŁAD JURY:
1. Przewodniczący: dyr. Radosław Kluza
2. Członek zespołu : Romuald Rzeszutek
3. Członek zespołu: Iwona Groele
4. Członek zespołu: Joanna Trojak
5. Członek zespołu: Monika Toczyńska
6. Sekretarz: Małgorzata Stryczek

Nominowano do finału wojewódzkiego następujących recytatorów:

 

LP Imię i nazwisko ucznia Autor i tytuł utworu Nazwa szkoły Klasa Opiekun
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 Wiktor Mądry Krystyna Żywulska,
„Ostatni list do matki
z Oświęcimia“
Szkoła Podstawowa nr 9
w Mielcu
8 Małgorzata Wesołowska
1 Maria Wilk Lusia Ogińska,
„Partyzant“
Społeczna Szkoła Podstawowa
w Złotnikach
8 Beata Bobulska- Trzpis
2 Kamil Knap Zbigniew Herbert, „Przesłuchanie Anioła“ Szkoła Podstawowa
w Przecławiu
7 Lucyna Augustyn
3 Zofia  Wach Jan Piotr Iwański,
„Wciąż pamiętamy“
Szkoła Podstawowa
w Przecławiu
8 Aneta Pamuła
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
1 Barbara Cichoń Paweł Piekarczyk„ Jak to jest zabić nastolatkę“ Szkolny Wolontariat
w V Liceum Ogólnokształcącym
w Mielcu
2 Jolanta Witek
2 Emilia Mądry Edward Słoński
„Ta, co nie zginęła“
Zespół Szkół Technicznych
w Mielcu
3 Monika Rządzka
3 Julia Sosińska Tadeusz Płużański
„Strzały słów kłamliwych o Ojczyźnie“
I Liceum Ogólnokształcące
w Mielcu
2 Małgorzata Stryczek
3 Szymon Maziarz Dorota Pieńkowska
Kwatera Ł“
I Liceum Ogólnokształcące
w Mielcu
2 Joanna Trojak