OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FOX

27 lutego 44 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX odbywającego się pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach, LIONS przeznaczonej dla klas pierwszych oraz EAGLES przeznaczonej  dla klas drugich i trzecich. Zainteresowani konkursem, w ramach przygotowań, musieli przeczytać lektury w języku angielskim: „The Lost World” (Zaginiony świat) – kategoria LIONS oraz „The Count of Monte Christo” (Hrabia Monte Christo) – kategoria EAGLES, a także zapoznać się ze słownictwem związanym z ochroną środowiska.Książki te zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców.

Szkolnym opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego Joanna Pieróg.

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy.