Pierwszy etap 45. Olimpiady Języka Angielskiego w „Konarskim”

W trudnym dla wszystkich czasie pandemii młodzież nie rezygnuje z udziału w konkursach i olimpiadach. 20 listopada 2020 r. dwanaście osób, najsprawniej radzących sobie z poziomem rozszerzonym języka angielskiego wzięło udział w zdalnej formie 45. Olimpiady Języka Angielskiego.

Młodzież rozwiązywała trudny test, a uzyskanie czterdziestu punktów było przepustką do drugiego etapu.
Z naszej szkoły do etapu okręgowego zakwalifikowało się dwoje uczniów:
– Małgorzata Ogórek z klasy I E, przygotowująca się pod opieką p. Barbary Superson
– Mikołaj Grzesiak z II A, podopieczny p. Anny Mądry

II etap 45. OJA odbędzie się 22 stycznia 2021 r., o godz. 12.00.
Przebieg szkolnego etapu koordynowała p. Elżbieta Żelazko, przy współpracy nauczycieli języka angielskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za mobilizację do udziału w olimpiadzie. Życzymy powodzenia naszym reprezentantom w etapie drugim i gratulujemy uczniom i opiekunom.