Progam Enter your future 2010W dniach 18– 22 października 2010 roku już po raz drugi był realizowany w naszej szkole program edukacyjny „Enter your future”, którego koordynatorem jest organizacja studencka AIESEC.

AIESEC to międzynarodowa organizacja skupiająca aktywnych  młodych ludzi o pasjach poznawczych i zainteresowaniach społecznych. Działalność na rzecz innych pomaga im rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność praktycznego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną.

Nasi goście, dwie studentki: Christie Ho z Malezji i Caroline Monteiro Calderia z Brazylii umożliwiły uczniom  I LO kontakt z kulturami   i religiami swoich krajów. Podczas przygotowanych przez siebie zajęć w języku angielskim zaprezentowały różnice kulturowe i  informacje na temat życia codziennego Malezji oraz Brazylii. Celem tych działań było nawiązanie przyjaznych kontaktów międzynarodowych, nauczenie licealistów tolerancji wobec innych kultur i religii świata, a także podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez kontakt z osobami porozumiewającymi się za jego pomocą.

Podczas wycieczki integracyjnej, która miała miejsce 20 października 2010 roku, uczniowie z klasy I b o profilu językowym mieli możliwość poznania tradycyjnej muzyki i piosenek malezyjskich oraz brazylijskich, brali udział w grach międzykulturowych i zabawach integracyjnych specjalnie dla nich przygotowanych. Natomiast studentki goszczące w Mielcu zwiedziły Muzeum Regionalne, odbyły wycieczki po okolicy, a także nauczyły się nowego, dynamicznego tańca zumba.

Mamy nadzieję, że kontakt ze studentami z zagranicy będzie impulsem oraz motywacją dla młodych ludzi do dalszej nauki języka angielskiego.