Projekt matematyczny w I LO

Od początku marca 2011 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, rozwijającym zainteresowania matematyczne uzdolnionych uczniów.

Projekt ten  jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany na terenie trzech województw (podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego). Zajęcia prowadzone są w partnerstwie z  Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.
W projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” biorą udział uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum . Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do udziału w zajęciach będą uczestniczyć w nich przez 3 lata szkolne. Przewidywany wymiar zajęć to 2 godziny w tygodniu przez 24 tygodnie w każdym kolejnym roku szkolnym.
W naszej szkole zostały utworzone 2 grupy zajęć rozszerzających, ogółem w projekcie bierze udział ponad 30 uczniów . Zajęcia są prowadzone przez nauczycielki matematyki: mgr Elżbietę Pogodę oraz mgr Ewę Szumacher.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego przedsięwzięcia  mogą odnieść szereg wymiernych korzyści. Najważniejsze spośród nich to:
-bezpłatne i solidne przygotowanie do obowiązkowej matury z matematyki,
-pozyskanie bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych,
-możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
– dostęp do Platformy Edukacyjnej, zawierającej kursy e-learningowe i testy,
-możliwość udziału w licznych konkursach matematycznych,
-dla wyróżniających się uczniów możliwość udziału w bezpłatnych letnich obozach wypoczynkowych
w atrakcyjnych miejscach turystycznych.

Udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny.

Nasi uczniowie uczestniczą w programie „Matematyka jakiej nie znasz- poszerz swoje horyzonty”. Są to zajęcia rozszerzające dla uczniów zdolnych. Uczniowie biorą udział w zajęciach z nauczycielami zatrudnionymi przez Uniwersytet Rzeszowski. Dodatkowo planowane są w ramach projektu następujące zadania:

  • warsztaty matematyczne w szkołach- prowadzone one będą przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • Internetowa Ekstraklasa Matematyczna – prowadzona będzie w sposób ciągły, z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej;
  • konkursy matematyczne, np. „Zostań Euklidesem”, przeprowadzane pod koniec każdego roku szkolnego. Uczestniczyć w nich będzie 240 uczniów. Celem tych konkursów jest  promocja uczniów, którzy wykazują największą wiedzę z matematyki;
  • letnie obozy naukowe- stanowić będą promocję uczniów, którzy wykazali największe postępy z zdobywaniu wiedzy z matematyki. Uczestniczyć  w nich będzie po 45 laureatów konkursu „Zostań Euklidesem”;
  • Matematyczny Portal Edukacyjny będzie internetowym portalem dostępnym dla uczniów i nauczycieli, który będzie stanowił uzupełnienie treści przekazywanych na zajęciach. W ramach portalu przeprowadzona zostanie Internetowa Klasa Matematyczna i Internetowa Ekstraklasa Matematyczna. Mają one na celu propagowanie kształcenia matematycznego poprzez zapewnienie dostępu do materiałów teoretycznych, odpowiednio wyprofilowanych zadań, wymianę poglądów (forum internetowe dla nauczycieli i uczniów) oraz monitoring postępów wiedzy i umiejętności matematycznych uczestników projektu.