REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy do zapoznania się z profilami.

To warto wiedzieć o I LO:

– Nasze liceum jest najstarszą placówką oświatową w Mielcu. Wierni tradycji, odważnie mierzymy się z wyzwaniami współczesnej edukacji, podejmując różnorodne działania innowacyjne. Przygotowując ofertę edukacyjną dla naszych uczniów, uwzględniamy aktualne tendencje na poziomie szkolnictwa wyższego, a także zmiany zachodzące na rynku pracy.

– Nasi uczniowie to uczestnicy, finaliści oraz laureaci licznych olimpiad i konkursów przedmiotowych, np.: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiady Teologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki), Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, Podkarpackiego Konkursu Chemicznego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.

– Tradycją szkoły stała się trwająca od 2002 r. współpraca z niemiecką szkołą partnerską Bertolt- Brecht- Gesamtschule w Löhne. Coroczne wymiany uczniowskie, które obejmują ośmiodniowy program realizowany wspólnie z uczniami niemieckimi w Polsce, a następnie ośmiodniową rewizytę naszych uczniów w Niemczech są doskonałą okazją do intensywnej komunikacji w j. angielskim i j. niemieckim. Uczestnicy programu wymiany, którego koszty prawie w 80 % dzięki staraniom szkoły pokrywa fundacja rządowa PNWM, mają okazję zwiedzać atrakcyjne miejsca, uczestniczyć w zajęciach w szkole partnerskiej, a także realizować projekty edukacyjne.

– W ostatnich dwóch latach nasza szkoła realizowała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum”, dzięki któremu uczniowie podnosili swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych dodatkowych zajęciach rozwijających z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, informatyki, w warsztatach chemicznych, biologicznych i geograficznych. Ponad 100 uczniów spędziło nieodpłatnie dwa dni w stolicy Polski, aby uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki projektowi szkoła zakupiła w ostatnich dwóch latach pomoce dydaktyczne na sumę ponad 350 tysięcy złotych (np. pełne wyposażenie laboratorium chemicznego, biologicznego, pracowni fizycznej, geograficznej, wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych, zakup teleskopu, obserwatorium astronomicznego, tablic interaktywnych, dotykowych monitorów itp.)

– Uczniowie naszej szkoły są objęci kompetentną opieką psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoznajemy potencjalne możliwości uczniów, doradzamy w planowaniu dalszego kierunku kształcenia oraz kariery zawodowej, m. in. poprzez testy predyspozycji zawodowych. Wsparcia uczniom i ich rodzicom udzielają psycholog i pedagog szkolny, zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin. Ponadto nad bezpieczeństwem uczniów czuwa na co dzień wykwalifikowana higienistka szkolna.

– W naszej szkole działa utytułowany chór młodzieżowy, zdobywca wielu nagród na festiwalach o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Swoją oprawą muzyczną uświetnia większość ważnych uroczystości państwowych, obchodzonych na terenie miasta i powiatu. W ostatnich latach chór odbył kilkudniowe tournee koncertowe w Niemczech i na Węgrzech. Od 2019 r. chórowi towarzyszy orkiestra, którą tworzą muzyczni pasjonaci z naszej szkoły.

– Rozwijamy talenty artystyczne młodzieży, wspierając uczniowskie pasje i umożliwiając udział w różnorodnych imprezach kulturalnych: konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej, turniejach poetyckich, konkursach dla debiutujących literatów. Okazję do promocji młodych artystów na forum szkolnym stwarzają regularnie odbywające się spotkania poetyckie.

– Od 11 kwietnia 2014 r. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej objął oficjalnym patronatem I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Patronat naukowy jest bardzo konkretnym wsparciem, ukierunkowanym na rozwój młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych. Opieka Politechniki Rzeszowskiej gwarantuje młodzieży i nauczycielom dostęp do bazy dydaktycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz wsparcie koncepcyjne w organizacji klas z rozszerzoną matematyką.

– I LO w Mielcu to szkoła, która uczy i wychowuje, dba o wartości, szanuje historię i tradycję, wymaga od uczniów nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także wysokiej kultury osobistej. W środowisku cieszy się opinią szkoły bezpiecznej, w której panuje przyjazna atmosfera między uczniami. Dużo bardziej niż rywalizację cenimy współpracę, otwartość, budowanie relacji i wzajemny szacunek.

Propozycje klas

1 A / profil politechniczny

1 B / profil turystyczny

1 C / profil medyczny

1 D / profil humanistyczny

1 E / profil prawniczy

1 F / profil ekonomiczny