SUKCES HUMANISTÓW W KONKURSIE FREDROWSKIM

Artystyczny sukces odniosła Małgosia Indyk z klasy II d. Nasza koleżanka zajęła II miejsce w finale V Wojewódzkiego Konkursu „Śladami Wielkich Polaków”, poświęconego postaci Aleksandra Fredry, z okazji 225 rocznicy urodzin komediopisarza.

Konkurs przygotowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbył się 6 kwietnia 2018 r. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów (szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne). Honorowym patronatem objęli wydarzenie między innymi – Marszałek Województwa Podkarpackiego i Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Nasza szkoła reprezentowana była w dwu kategoriach: recytacja – Małgorzata Indyk, II d i wiedza o Aleksandrze Fredrze – Filip Olszewski, II d.
Dziękujemy i gratulujemy.
Opiekun uczniów: Małgorzata Stryczek

Galeria