SUKCES NASZEJ UCZENNICY W 42. OLIMPIADZIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Z przyjemnością odnotowujemy sukces uczennicy klasy III G Urszuli Kagan. Tegoroczna maturzystka zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Ula na co dzień jest uczennicą klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzonym językiem angielskim. W przygotowaniach do zmagań olimpijskich wspiera ją mgr Magdalena Oczak.

Zawody I stopnia odbyły się 13 listopada w szkole. Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniały znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów będzie jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Na etapie szkolnym test składał się z 60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w eliminacjach I stopnia.

A co przed Ulą?
Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz ustnych. Test II etapu składa się z dwóch testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską. W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej połowę punktów w teście pisemnym. Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA.
Życzymy Uli wiele wytrwałości w przygotowywaniu do kolejnego etapu.
FINGERS CROSSED FOR ULA !!!!!