ŚWIĘTO SZKOŁY – ŚLUBOWANIE KLAS I

28 września obchodziliśmy ważną uroczystość. Była to kolejna rocznica urodzin naszego patrona, księdza Stanisława Konarskiego, która tradycyjnie jest okazją do przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.

Uczennice klasy II E (Kamila Pieróg, Sylwia Pisarczyk, Iwona Hasek i Anna Mądziel), powitały wszystkich zebranych radosną piosenką zespołu Sound’n’Grace pt. „Każdy dzień”. Po przywitaniu zgromadzonych, nastąpił czas na wzniosłe wydarzenie, wyczekiwane przez najmłodszych uczniów naszego liceum. Reprezentanci klas pierwszych uroczyście złożyli ślubowanie na sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Ślubowanie to odebrał uczeń klasy II E Konrad Markowski. Drugą część spotkania poprowadziły Magdalena Bernat oraz Klaudia Wołosz. Przywołały one postać patrona naszej szkoły – Hieronima Franciszka Konarskiego, który imię Stanisław przyjął po wstąpieniu do zakonu pijarów. Za swoją działalność, na krótko przed śmiercią, jako jedyny, został odznaczony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, medalem „Sapere auso”, czyli „Temu, który odważył się być mądrym”.
Na koniec, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele usłyszeli pokrzepiające życzenia na bieżący rok szkolny oraz wzruszającą piosenkę z repertuaru zespołu Dżem „Do kołyski”, która stanowiła zwieńczenie dedykowanych życzeń.
Za sprawny przebieg uroczystości – jej oprawę artystyczną oraz techniczną – odpowiedzialna była klasa II E oraz nauczyciele: Ewa Chajdaś, Lidia Osipiak, Elwira Przewoźnik i Małgorzata Stryczek.