Uczniowie I LO na Uniwersytecie Śląskim

W ubiegły czwartek, 27 maja, klasa 1C (biologiczno-chemiczna) wraz z wychowawczynią Anną Kłodowską wzięła udział w transmisji na żywo organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach pt. „Jolanta Wadowska-Król – lekarka, która ratowała zatrute dzieci”.

Konferencja dotyczyła ołowicy: przyczyn, objawów, sposobu jej diagnozowania, skutków oraz metod leczenia. Pani Jolanta Wadowska-Król opowiedziała o sytuacji, która miała miejsce w latach 70 XX wieku w Szopienicach obok Katowic. Uczniów ujęła skromność i determinacja pani doktor. Działania podjęte przez śląskich lekarzy doprowadziły do zamknięcia huty cynku w Szopienicach, wyburzenia domów w jej pobliżu (tzw. familoków) i rekultywacji gleby wokół terenu dawnej huty. W latach 90 ubiegłego wieku zmieniono obowiązujące w Polsce normy dla wody pitnej, znacząco obniżono dopuszczalne stężenie m.in. ołowiu i kadmu.
Uczniowie wysłuchali także wypowiedzi prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka Na temat industrializacji oraz dr. hab. Jerzego Cabały, który przybliżył problem skażenia gleb metalami ciężkimi: ołowiem i kadmem. Zwracano uwagę na brak filtrów na kominach i nieefektywne metody odpylania zanieczyszczeń z huty. Szokujący był fakt, że hałdy bogate w ołów były miejscem zabaw dzieci pracowników zakładu.
„Moim zdaniem wywiad był bardzo interesujący. Dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy na temat wpływu ołowiu na stan zdrowia oraz o skażeniu gleb. Myślę, że ważna jest świadomość tych spraw, ponieważ zdrowie ludzi jest najważniejsze. Moim zdaniem warto poruszać te tematy” – powiedziała jedna z uczennic po spotkaniu.