Uwaga konkurs!

Jak tam Wasze dzisiejsze onlajny? 😉 Sytuacja zmusza nas do pozostania w domach, ale to wcale nie znaczy że musi być nudno! Pora wstać od komputera i chwycić za aparat! Mamy dla Was energetyczny pomysł: co powiecie na konkurs z nagrodami?

Zasady są proste:
Prześlij zdjęcie w jednej z 3 kategorii :
1. Pani Zima
2. (auto)portret z książką
3. przyjaźń
Regulamin:
– Można przysłać maksymalnie1 zdjęcie w każdej z kategorii.
– Termin nadesłania zdjeć:12.02.2021r.
– Termin ogłoszenia wyników:15.02.2021r.
– Technika wykonania dowolna.
– Zdjęcie musi być za podpisane: nr kategorii, imię, nazwisko i klasa autora np: 1.E.Regina3h
– Zdjęcie należy przesłać do organizatora w formie elektronicznej na adres: konkurs.1lo@int.pl
– Kryteria oceny: walory artystyczne i edukacyjne- ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. Zdjęcia będą podlegać subiektywnej ocenie komisji konkursowej
– Dostarczenie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku osób na zdjęciach
– Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w materiałach promocyjnych szkoły na na stronie internetowej oraz Facebook i Instagram szkoły
– Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania najlepszych zdjęć i ewentualnego dokonania wyboru zwycięzcy poprzez vox populi w głosowaniu internetowym na FB i Insta
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.