Wirtualne projekty na koncie I LO

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu z serią wirtualnych projektów międzynarodowych na swoim koncie. Rok szkolny 2019/2020 w I LO w Mielcu zaowocował szeregiem anglojęzycznych projektów międzynarodowych, w których brali udział uczniowie i nauczyciele naszego liceum oraz 22 szkół z całego świata.

Serię projektów zapoczątkowała współpraca z placówką z Wietnamu – 20 listopada 2019 roku odbyła się wirtualna lekcja na żywo: „Our countries – Poland and Vietnam”. Podczas zajęć uczniowie wymienili się informacjami dotyczącymi swoich krajów oraz odśpiewali hymny narodowe.
Kolejną odsłoną współpracy I LO z zagranicznymi placówkami oświatowymi była lekcja online z BBC Live, która odbyła się 5 grudnia 2019 roku: „Our wonderful Countries”. Jej inicjatorem był doświadczony nauczyciel z Anglii, Robert Dean. Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w globalnej lekcji języka angielskiego wraz z uczniami ze szkół z Turcji, Ukrainy, Chorwacji, Czech, Rosji, Włoch, Słowacji, Węgier, Meksyku, Bośni i Hercegowiny oraz Hiszpanii. Podczas zajęć licealiści mieli okazję wymienić się informacjami dotyczącymi najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce oraz dowiedzieć się od innych, co i dlaczego warto zobaczyć w krajach pozostałych uczestników e-lekcji.
Nowy rok kalendarzowy – 2020 – pozwolił naszej szkole na rejestrację projektu eTwinning „The grass is always greener on the other side of the fence”, który był wynikiem naszych cyklicznych lekcji online, przeprowadzanych we współpracy ze szkołami z innych krajów. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 1a I LO w Mielcu oraz uczniowie ze szkół średnich w Portugalii oraz Chorwacji. Celem projektu, który trwał 4 miesiące, było przedstawienie piękna naszych krajów, które nierzadko jest niedoceniane przez mieszkańców. W trakcie realizacji projektu uczniowie trzech szkół pogłębiali swoją wiedzę z języka angielskiego w dziedzinie geografii, kultury oraz historii, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Swoimi pomysłami dzielili się na platformie TwinSpace. Końcowym etapem projektu było stworzenie interaktywnych map naszych krajów, nagranie filmików oraz wspólne spotkanie online 12 maja 2020 roku, podsumowujące nasz projekt.
W kwietniu, na zaproszenie nauczycieli z Wietnamu – pani Hien Ho oraz pani Ngoc Dieu Nguyen, dołączyliśmy do ogromnego projektu międzynarodowego „Virtual Culture Trip”, w którym udział wzięło 13 szkół z Polski, Wietnamu, Tajwanu, Japonii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Mongolii, Rosji, Białorusi, Turcji, Grecji, Indii i Egiptu. Łącznie w projekcie uczestniczyło 90 osób, w tym 10 uczniów z klasy 2b (o profilu językowym), pod opieką nauczyciela języka angielskiego pani Anny Mądry, która została zaproszona przez telewizję w Tajwanie do udzielenia krótkiego wywiadu na temat projektu.
Celem „Virtual Culture Trip” było przede wszystkim podnoszenie sprawności językowych do poziomu zapewniającego swobodne porozumiewanie się w języku obcym, poszerzanie zasobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie, rozwijanie zainteresowania i tolerancji wobec innych nacji, kultur, religii i zwyczajów, kształcenie umiejętności komunikowania się i współpracy. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat kultury oraz geografii krajów biorących udział w projekcie jak również doskonalili umiejętność wykorzystania narzędzi TIK, takich jak: Microsoft Teams, Zoom, Microsoft Sway, Flipgrid, Padlet czy Canva.
Projekt trwający 8 tygodni, oprócz aspektu edukacyjnego, był świetną okazją do rozwijania umiejętności społecznych, zawierania nowych przyjaźni i budowania wiary we własne możliwości. W trakcie projektu, uczniowie otrzymywali co tydzień nowy temat do opracowania: Let’s meet; Getting to know each other; Daily life (amidst Covid-19 pandemic); Hobbies, leisure and entertainment; Travel and holidays; My family and friends; Job, work and study; Transport and places in town. Swoje refleksje zapisywali na Padlecie, co było krótkim treningiem przed sobotnim, finałowym spotkaniem na żywo na platformie Zoom z wszystkimi uczniami i ich nauczycielami z wyżej wymienionych krajów. W trakcie tego spotkania uczestnicy, przydzieleni do pięcioosobowych mieszanych grup, prowadzili rozmowy z nauczycielem innego kraju na przygotowany wcześniej temat.
Podsumowaniem każdego spotkania było nagranie na platformie Flipgrid informacji zwrotnej na temat mocnych i słabych stron danej lekcji. W trakcie tych 2 miesięcy staliśmy się jak jedna, wielka rodzina. Wspólne kontakty drogą online, na żywo, poznawanie kultury innych krajów i zawiązywanie nowych znajomości to coś, co na zawsze zostanie w naszych sercach. Dzięki temu projektowi okres pandemii został zapamiętany w zupełnie innym, pozytywnym świetle.
Projekt uświetnił pokaz talentów, podczas którego uczestnicy mogli pokazać swoje umiejętności w rysowaniu, śpiewaniu oraz grze na instrumentach. W wyniku głosowania uczennica I LO Kamila Kozak zajęła 1 miejsce, grając na pianinie utwór Fryderyka Szopena „Walc a-moll” przybliżyła wszystkim polską kulturę. Oto link do nagrania: https://bit.ly/2zHocmu

W I Liceum Ogólnokształcącym projekty zagraniczne, zwłaszcza we współpracy ze szkołami z Niemiec, organizowane są przez nauczycieli języka niemieckiego od wielu lat. W tym roku szkolnym ideą było stworzenie szans na udział uczniów w projekcie z większą liczbą szkół z wielu krajów jednocześnie oraz ośmiodniowy wyjazd do Anglii w czerwcu. Niestety, w wyniku pandemii wyjazd musieliśmy przełożyć, ale dzięki nowoczesnej technologii udało nam się zrealizować projekty online – powiedziała opiekunka projektu Anna Mądry.
O wadze tego innowacyjnego wydarzenia i jego efektywności wypowiadają się bardzo pozytywnie sami uczniowie.
Kamila Kozak z I LO zaznacza: Projekt dał mi możliwość rozwinąć umiejętności komunikacyjne w języku angielskim ze świetnymi ludźmi prawie z całego świata, pomimo panującej obecnie sytuacji pandemicznej. Aplikacja Flipgrid stanowi idealną formę do utrwalenia wspomnień z naszych sobotnich spotkań na żywo.
Jej koleżanka Gabriela Jakubus z tej samy klasy dodaje: Cotygodniowe spotkania online na żywo sprawiły, iż przełamałam barierę językową i nie boję się już mówić w języku angielskim. Spotkania wiązały się z tematami, które są potrzebne do zdania matury, więc mieliśmy okazję zrobić z nich powtórkę. Każdy z nas wniósł wiele w ten projekt poprzez przygotowywanie się do podanych tematów. Z tygodnia na tydzień chciało się uczyć więcej i więcej.
Podobnie relacjonują całe przedsięwzięcie Eryka oraz Liwia Kawalec, które mówią, iż ich znajomość słownictwa jak i umiejętność mówienia w języku angielskim jest o niebo lepsza niż jeszcze miesiąc temu: Chciałyśmy wziąć udział w takim projekcie jeszcze w szkole podstawowej, jednak nie miałyśmy okazji.
Projekt był fenomenalną odskocznią od standardowej nauki języka opierającej się głównie na przerabianiu podręcznika. Rozmawianie z ludźmi w różnych akcentach było nie lada wyzwaniem, gdyż nie mamy szans doświadczyć tego w szkole. Uważam, że te rozmowy były dla nas na wagę złota. Myślę, iż było to produktywne połączenie nauki z przyjemnością dzięki świetnej organizacji nauczycieli, za co bardzo dziękuję – uzupełnia Adrian Cacoń.
Jego rówieśniczki Nicola Idzik, Dominika Musz, Julia Robak oraz Simona Posłuszny podkreślają, iż taka forma nauki języka angielskiego jest bardzo efektywna i motywująca, gdyż łączy pożyteczne z przyjemnym.
Tak pracowaliśmy na jednym ze spotkań o tematyce „Transport and travel”. Zapraszamy do obejrzenia: https://bit.ly/3bH5zfx
Gala podsumowująca projekt „Virtual Culture Trip” odbędzie się 23 maja 2020 na platformie Zoom, gdzie wszyscy uczestnicy wydarzenia, oddając hołd wszystkim walczącym z Covid-19, zaśpiewają wspólnie „We are the world”.

Opinie uczniów o projekcie klasa 2b

Kamila Kozak
Uważam, że projekt był prowadzony w interesujący oraz zorganizowany sposób. Regularne spotkania na zoomie oraz teamsie dały nam możliwość bezpośredniej rozmowy ze świetnymi ludźmi pochodzących z prawie całego świata, pomimo panującej obecnie sytuacji pandemicznej. Pomogło to mi rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, a dodatkowo dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o innych kulturach. Padlet był świetnym pomysłem na przygotowanie się do rozmowy na poszczególne tematy, a ponadto mogliśmy przeczytać wypowiedzi osób z tych krajów, które nas fascynują. Natomiast aplikacja flipgrid stanowi idealną formę utrwalenia wspomnień z minionych sobotnich czatów. Moim zdaniem projekt Culture trip można porównać do istniejącej w naszej szkole wymiany uczniowskiej, w której niestety nasza klasa nie mogła wziąć udziału. Co więcej, nie byliśmy ograniczeni do jedynie grupy niemieckiej, ponieważ w prywatnych grupach rozmawialiśmy z ludźmi o różnych narodowościach, co uważam za bardzo korzystne.

Gabriela Jakubus
Moim zdaniem projekt był ciekawym sposobem na naukę języka angielskiego. Dzięki niemu mieliśmy okazje podszkolić nasze umiejętności oraz wiele się nauczyć. Każdy sobotni czat odbywał się w sympatycznej atmosferze, z każdym tygodniem chciałam więcej. Poznaliśmy nowych ludzi, dowiedzieliśmy się o ich kulturze, o tym jakie są różnice w życiu naszym i ich. Z niektórymi zawarliśmy przyjaźnie ,które na pewno będą miały pozytywne skutki w przyszłości. Z pewnością projekt sprawił ,że chciałam więcej mówić ,nie bałam się już tego. Chciałam nawiązywać kontakt z innymi ludźmi poprzez rozmowę w jednym języku znajomym wszystkim. Każdy z nas wiele wniósł do tego projektu, odrabiając zadania , nagrywając się i relacjonując każdy sobotni czat. Mogliśmy też poczatować z uczestnikami projektu nie tylko podczas spotkania, ale także poza , przez co lepiej się poznawaliśmy. Każde spotkanie wiązało się z tematami ,które są potrzebne do zdania matury z języka angielskiego. A wiec mieliśmy okazje zrobić powtórkę z tych działów , jak i dowiedzieć się o wiele więcej na te tematy. Szczególnie chce podziękować nauczycielom ,którzy włożyli całe serce w ten projekt ,by on się udał. Bardzo dziękuje mojej nauczycielce Pani Annie Mądry, dzięki której miałam okazje wziąć udział w tym projekcie „Culture trip” oraz jej motywacji. Mam nadzieje ,że będę miała jeszcze kiedyś okazje wsiąść udział w takiego typu projekcie.

Eryka Kawalec
Według mnie projekt był interesującym przedsięwzięciem. Dzięki niemu my-uczniowie mieliśmy możliwość polepszyć znajomość języka, poznać kulturę i zwyczaje innych krajów oraz nawiązać nowe znajomości. Padlet był również ciekawą opcją. Dzięki niemu mogliśmy przygotować się do rozmowy na poszczególny temat oraz przeczytać interesujące wypowiedzi osób z innych krajów. Flipgrid również uważam za świetny pomysł, gdyż mieliśmy okazję podzielić się naszymi refleksjami na temat minionego spotkania. Chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom, którzy włożyli mnóstwo serca i pracy w ten projekt. Dziękuję również mojej nauczycielce Pani Annie Mądry za to, że zachęciła do wzięcia udziału w „Culture trip”. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze kiedyś możliwość uczestniczenia w podobnym przedsięwzięciu.

Liwia Kawalec
Ten projekt był idealnym rozwiązaniem na umilenie nam czasu w trakcie pandemii, a jednocześnie podszkoleniem naszych umiejętności językowych oraz poszerzeniem wiedzy o kulturze innych krajów na świecie. Dzięki tematom, które musieliśmy opracować pisemnie w aplikacji Padlet, zdecydowanie wzbogaciłam swój zasób słownictwa w języku angielskim, a ponadto biorąc udział w sobotnich spotkaniach na Zoom i Teams, a następnie dzieląc się swoimi refleksjami poprzez krótkie nagrania umieszczane w aplikacji Flipgrid mogę z pewnością stwierdzić, że moja płynność w mówieniu po angielsku jest o niebo lepsza niż jeszcze miesiąc temu. Cieszę się, że mogłam poznać tyle ciekawych osób, a także dowiedzieć się o ich życiu w różnych częściach świata. Chciałam podziękować nauczycielom za wspaniałą organizację tego projektu, który okazał się być bardzo interesującym. Dziękuję również mojej nauczycielce-pani Annie Mądry za możliwość uczestniczenia w tym projekcie, ponieważ chciałam wziąć w czymś takim udział już od czasów szkoły podstawowej, jednak nie było do tej pory takiej okazji.

Adrian Cacoń
Twierdze, że projekt był fenomenalną odskocznią od standardowej nauki języka opierającej się głównie na przerabianiu podręcznika. W każdą sobotę, podczas każdej minuty spotkania nasza znajomość języka angielskiego poddawana była próbie. Rozmawianie z obcymi ludźmi z przeróżnych krajach na całym świecie, uświadomiło mnie o różnicach w akcentach angielskiego w innych państwach. Początkowe spotkania były właśnie z tego względu najcięższe, gdyż czasami sposób w jaki osoby zza granicy wypowiadały różne angielskie słowa znacznie różnił się od tego do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Z każdym następnym spotkaniem problem ten zdawał się zanikać. Jest to rzecz, niemożliwa do doświadczenia w szkole. Pod względem technicznym projekt był przygotowany na bardzo wysokim poziomie, myślę że wyższym niż wiele z nas (uczniów) się spodziewało. Uważam, że każda możliwość rozmowy z obcymi ludźmi po angielsku to propozycja na wagę złota, więc należą się szczególne podziękowania dla Pani Mądry za danie nam możliwości wzięcia udziału w tym projekcie, który będzie przeze mnie i już jest świetnie wspominiany i kojarzony z miło spędzonym czasem, a przede wszystkim wykorzystanym produktywnie. Podsumowując, myślę że to właśnie połączenie produktywnego spędzania czasu, nauki, ale również przyjemności i nawiązywaniu nowych znajomości oraz oczywiście świetnej organizacji nauczycieli sprawiło, że z projektu jesteśmy tak bardzo zadowoleni.

Wiktoria Klim
Projekt Virtual Culture Trip był jednym z najbardziej interesujących projektów w jakim wzięłam udział. Sobotnie spotkania na platformie Zoom oraz Teams umożliwiły nam spędzenie czasu podczas pandemii ciekawie jak i produktywnie. Podczas spotkań mieliśmy okazję rozmawiać z zarówno z uczniami jak i nauczycielami języka angielskiego z wielu krajów. Projekt dał nam możliwość na poznanie nowych osób, innych kultur oraz tradycji w obcych krajach. Wcześniej nigdy nie pomyślałabym, że będę miała okazję rozmawiać z bardzo ciekawymi osobami m.in. Z Mongolii, Wietnamu, Tajwanu. Projekt ten był idealnym zamiennikiem wymiany uczniowskiej, która niestety się nie odbyła z powodu koronawirusa. Najlepsze było to, że ten projekt nie ograniczał się do jednego kraju bądź dwóch, a dał nam możliwość kontaktu z wieloma krajami. Pisemne przygotowanie się do tematów na Padlecie było bardzo dobrym rozwiązaniem. Mogliśmy przeczytać wpisy wszystkich osób, dowiadując się dużo przydatnych oraz interesujących rzeczy przy okazji ucząc się nowego słownictwa. Co sobotnie rozmowy bardzo pomogły mi w komunikacji w języku angielskim oraz zdobyłam więcej pewności siebie porozumiewając się właśnie w tym języku. Podczas pierwszych spotkań różnice w akcencie i wymowie czasami sprawiały mi trudność, ale już z każdym następnym razem nie były one uciążliwe. Nawiązałam różnież kilka nowych znajomości, które mam nadzieję przetrwają jak najdłużej. Ogólnie jestem pod wrażeniem organizacji całego projektu Virtual Culture Trip, ponieważ zdaję sobie sprawę jak ciężko jest zorganizować takie wielkie przedsięwzięcie. Jednak wszyscy organizatorzy wkładając w projekt całe swoje serce spisali się na złoty medal. Dziękuję naszej nauczycielce Annie Mądry za danie nam szansy wzięcia udziału w tak ciekawym jak i bardzo przydatnym przedsięwzięciu oraz motywowanie nas. Dziękuję również wszystkim innym nauczycielom, którzy wspierali nas podczas każdego z sobotnich spotkań. Moim zdaniem projekt Virtual Culture Trip był jednym z najlepszych sposóbów na naukę języka angielskiego oraz poznania innych kultur.

Simona Posłuszny
Projekt w którym brałam udział, stał się dla mnie częścią spędzania sobotniego popołudnia. Wideorozmowy z osobami w różnym wieku podszkoliły nie tylko mój angielski ale również sposób wypowiadania się i nawiązania nowych znajomości. Konwersacje te odbywały się w języku angielskim, pewności siebie dodawało to, że często rozmówcy mówili w języku angielskim na moim poziomie. Byli to nowo poznani przyjaciele z krajów oddalonych o tysiące kilometrów – ludzie również spragnieni poznania rzeczywistości innej od tej, która otaczała ich na co dzień. Projektowi zawdzięczam nie tylko miłe spędzenie czasu podczas kwarantanny ale również wiedzę jaką zdobyłam. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy z tej nieco innej strony- nie z podręcznika szkolnego a z opowiadań osób odmiennej kultury i kraju. Były to ciekawostki na temat ich szkoły, życia na codzień, typowego jedzenia i zwyczajach w ich domach, a także w szkole i wielu innych rzeczy. Spotkania odbywały się poprzez aplikację Teams. My- uczniowie jesteśmy wdzięczni nauczycielom zaangażowanym w ten projekt. Cotygodniowe spotkanka były zorganizowane na najwyższym poziomie i nigdy nas nie zawodziły. Tematy spotkań bardzo obszerne i dobrze dobrane. Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni pracy włożonej w to aby ten projekt wypadł tak świetnie. Wszystkie chwile spędzone w tym projekcie zapamiętam na długo, nie tylko z powodu nauki która znacznie wpłynęła na poziom mojego języka ale również znajomości które zdobyłam.

Dominika Musz
Projekt Virtual Culture Trip był niezwykle ciekawym doświadczeniem podczas mojej (i nie tylko) nauki języka angielskiego. Cotygodniowe spotkania na platformach takich jak zoom czy teams umożliwiły mi spędzenie tego trudnego czasu ciekawiej, produktywniej. Rozmowy z osobami z innych krajów pomogły mi ulepszyć moje zdolności językowe oraz poszerzyć zakres słownictwa. Każdy nowy temat był okazją do zdobycia wiedzy dotyczące określonych zagadnień. Podczas sobotnich spotkań nauczyłam się jak rozmawiać z innymi ludźmi tak aby zrozumieli co mam do przekazania co pozwoliło mi również na zdobycie większej pewności siebie w kontaktach z innymi osobami. Spotkania na platformach były dobrze zorganizowane. W tym miejscu chcę docenić wkład wszystkich zaangażowanych w tworzenie tego projektu jak i jego prowadzenie. Należy wspomnieć, że nie była to tylko nauka języka ale również poznawanie kultur co pomogło wzbogacić wiedzę na temat różnych zakątków świata. Projekt Virtual Culture Trip dał mi ogromne możliwości aby udoskonalić umiejętności językowe, był zdecydowanie jednym z najlepszych sposób na przyswajanie języka obcego oraz poznania niesamowitych ludzi.

Julia Robak
Project Virtual Culture Trip okazał się niesamowicie wyjątkową przygodą, która oprócz podarowania mi niezwykłej możliwości rozwijania umiejętności językowych, dała mi szansę na poznanie fantastycznych osób i ich kultur.
Cotygodniowe spotkania oprócz bycia ogromną skarbnicą wiedzy, nauką tolerancji, czy to przez same spotkania, czy wypowiedzi na Flipgrid oraz Padlet, okazały się również być cudowną formą zabawy i możliwością integracji z ludźmi z całego świata, a co za tym idzie, stały się momentem w tygodniu, na który z niecierpliwością czekałam. Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym projekcie, za wszystko czego przyszło mi się nauczyć i za ludzi, których dane mi było poznać i dlatego pragnę z całego serca podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację projektu, bez was to wszystko nie byłoby możliwe.

Nicole Idzik
Projekt pokazał mi jak w szybki i przyjemny sposób można uczyć się języków. Z każdym spotkaniem byłam coraz bardziej podekscytowana tym, że mogę poznawać coraz to nowych ludzi, nawiązywać znajomości, a przy tym uczyć się angielskiego. Połączenie przyjemnego z pożytecznym!!
Nigdy nie miałam okazji wzięcia udziału w takim projekcie, także jestem wdzięczna, że mogłam w nim uczestniczyć. Dzięki projektowi na pewno czuję się pewniej mówiąc po angielsku, ale też mój angielski pisany znacznie się poprawił. Projekt dał mi dużo satysfakcji, to było super doświadczenie. Na pewno nie był to zmarnowany czas. Świetnie się bawiłam. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie, którzy się starali aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.